Kamuyu Aydınlatma Bildirisi

Birleşik Krallık Şans Oyunları Komisyonu'nun verdiği lisansa göre İngiltere, İskoçya veya Galler'de (bundan sonra “BK üyeleri”) ikamet etmek suretiyle hizmetlerimizden faydalanan üyelerimizi Birleşik Krallık'daki mali koşullarla ilgili bilgilendirmekle yükümlüyüz. Üyelerin banka hesabındaki bakiyeleri, diğer banka iş hesaplarından ayrı tutulur fakat aciz halinde iş varlıklarının bir kısmını oluşturacaktır. Bu uygulama, Şans Oyunları Komisyonu'nun üye bakiyelerinin segregasyonu ile ilgili şartlarına göre yürütülür: orta segregasyon. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. BK üyelerinden bu açıklamayı kabul ettiklerine dair bir beyan talep etmek durumundayız. BK üyeleri, eğer aşağıda belirtilen durumlarda kendilerinden istenecek bu onay beyanını yapmazlarsa şans oyunlarında gerçek para kullanamayacaklardır: (i) BK üyesi henüz sitemize para yatırmamışsa, ilk para yatırma işlemi sırasında (ii) BK üyesi sitemize daha önceden para yatırmışsa, bir dahaki para yatırma işlemi sırasında (iii) işbu Kamuyu Aydınlatma Bildirisi'nde yapılacak herhangi bir değişiklikten sonra yapılacak ilk para yatırma işlemi sırasında.

Hem ElectraWorks Ltd (“Yüklenici”) hem de GVC Holdings plc grubu (“Grup”) bünyesindeki şirketler kişisel şans oyunları işlemleriyle ilgili maddi yükümlülük ve sorumluluklarını daima yerine getirmişlerdir. Bu durum Yüklenici ve grup şirketlerinin resmi ve lisanslı faaliyet gösterdikleri tüm ülkeleri kapsamaktadır.

Grup denetimi

Grup'un yönetimi ayda en az bir kez Grup'un aktif olduğu tüm piyasalarda sunduğu çeşitli hizmetleri sıkı bir denetimden geçirmekte ve gerektiği taktirde hizmetlerin geliştirilmesi için kaynak aktarımında bulunmaktadır. Grup bünyesindeki yeni girişim ve hizmetler için ciddi miktarda yatırım yapılmakta ve bu girişim ve hizmetler gelişme aşamasında dikkatle izlenmektedir. Cari aktifler hakkında bir endişe oluşması durumunda, bu hemen yönetime bildirilir.

Grup'un hesaplarındaki nakit miktarı müşteri hesaplarındaki toplam miktardan daima daha fazladır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup'un hesabında £444,6 milyon bulunmaktadır. Buna ek olarak Grup'un kullanımına sunulmuş olan ancak henüz kullanmadığı kredi miktarı da £495,0 milyon civarındadır.
Üyeler tarafından Grup hesaplarına yatırılan toplam miktar ise £213,4 milyon olarak belirlenmiştir
Yüklenici şirket BK üyelerinin para yatırma ve çekme işlemlerinin ana sorumlusudur. Buna ek olarak Grup'un elde ettiği kar ve yatırımlar da yüklenici şirketin sorumluluk alanına girer. Yüklenici şirket elde edilen karı Avrupa bankalarında kısa vadeli ve yüksek marjlı yatırımlar olarak değerlendirir.

Yüklenici şirketin denetimi

BK üyelerinin sitemize yatırdığı toplam miktar £10 milyon civarındadır. LCCP'nin koymuş olduğu koşulları yerine getirmek amacıyla, bu amaçla açılmış bir banka hesabına en az BK üyelerinin yatırdığı toplam miktara denk bir miktarda para yatırır. Hesapta bulunan artı miktar (hesap bakiyesinden BK üyelerinin yatırdığı toplam para çıkarıldığında geriye kalan tutar) başlangıç sermayesi olarak hazırda tutulmaktadır. Zaten Birleşik Krallık Şans Oyunları piyasası, var olan oyuncu miktarı da göz önünde tutulduğunda, nakit akışı için yeterli olacaktır.
Grup'un bünyesinde bulunan Yüklenici şirket, finansal ve yönetimsel olarak sıkı bir denetim altındadır. Bu denetim yöntemlerinden bazıları şöyledir:
• Yüklenici şirketin yönetim kuruluna paralel olarak çalışan özel bir ekip alınan kararları ve tüm finans işlemlerini sürekli olarak incelemekte ve denetlemektedir.
• Çalışanların şirket adına yapabilecekleri harcama miktarları kişisel sözleşmeler ile belirlenmiştir. Buna ek olarak çalışanların şirketi hangi miktara kadar ödeme taahhütü altına sokabilecekleri de özel bir akit ile (Delegation of Authority) sınırlanmıştır. Detaylı sınırlamalar getiren bu akit örneğin Müşteri Hizmetleri çalışanlarının üyelere sundukları Bonus miktarlarını dahi belirler.
• Şirket bünyesinde yapılan harcamaların önemli kısmı üyeler tarafından talep edilen ürün veya hizmetlerin önceden hazır tutulmasına yönelik olup, böylelikle de şirket içi giderlerin dengesi kontrol altında tutulabilmektedir. Bu çalışma yöntemi şirketin muhasabe sistemine de bütünüyle entegredir.
• Şirketin finans ve vergi yükümlülükleri Grup bünyesinde değerlendirilerek bu konulardaki stratejiler de yine Grup bünyesinde geliştirilir.
• Grup bünyesindeki dahili teftiş birimi yine Grup'un Teftiş ve Risk Yönetimi Kurulu'na düzenli olarak rapor vermektedir. Birimin görevleri arasında finansal denetim ve karar mekanizmalarının değerlendirilmesi de bulunmaktadır.

“BK üyelerinin yatırdığı toplam miktar”, bu üyelerin Yüklenici şirket hesaplarında bulunan toplam para miktarını ifade eder. Bu miktar, BK üyelerinin şans oyunları oynamak amacıyla Yüklenici Şirket hesabına yatırdıkları para ve katılım ücretlerine ek olarak, aynı üyelerin oyunlarda kazandıkları ve henüz çekmedikleri para ödülleri ile bonus ve diğer ödülleri kapsar. Üyelerin yatırdığı miktar diğer işlerle ilgili hesaplardan farklı bir banka hesabında tutulur ve Ayrıştırılmış Müşteri Hesabı Güvencesi ile korunur. Bu uygulama Şans Oyunları Komisyonu'nun üye bakiyelerinin segregasyonu ile ilgili şartlarına göre yürütülür: “Orta koruma”, şirketin ödeme aczine düşmesi durumunda müşterilerine geri ödeme yapabilmesini garantileyen önlemler anlamına gelir.

“Grup üyelerinin hesaplarındaki toplam miktar” tüm üyelerin Grup hesaplarında bulunan toplam para tutarını ifade eder.