bwin Video betingelser og vilkår

§ 1 Generelle betingelser for brug og adgang til bwin Live Video Streaming

 • (1) bwin Live Video er kun tilgængelig for kunder, som har en positiv kontosaldo (bonuspenge tæller ikke) eller har været aktive inden for de sidste 24 timer hos bwin.

 • (2) De geografiske områder, som bwin kan streame til, kan variere fra gang til gang. Listen over programsatte kampe vil angive, hvilke kampe du kan se på din placering.

 • (3) bwin Live Video er i øjeblikket gratis. Men bwin forbeholder sig retten til at introducere en servicetakst, abonnementsafgift eller yderligere betingelser for adgang til bwin Live Video til enhver tid uden yderligere varsel.

 • (4) bwin kan nægte enhver kunde adgang til bwin Live Video efter egen vurdering.

 • (5) bwin har ret til at ophæve adgangen til bwin Live Video til enhver tid uden varsel.

 • (6) bwin har ret til at ændre eller midlertidigt eller permanent ophæve adgangen til bwin Live Video til enhver tid uden varsel.

 • (7) Ved at gå ind på bwin Live Video, accepteres disse Betingelser for brug og adgang.

§ 2 Tekniske krav

 • (1) bwin anbefaler en flad internetforbindelse med en kapacitet på mindst 500 kbps (ADSL); streaming kan resultere i høje internetomkostninger.

 • (2) Anbefalede systemkrav er 256 MB RAM, 1 GHz processor samt Adobe Flash Player 8.0 eller derover.

§ 3 Streaming tidsforsinkelse

 • Selvom indholdet på bwin Live Video angives som værende "Live", skal man være opmærksom på, at bwin Live Video sendes med en tidsforsinkelse. Den præcise tidsforsinkelse varierer afhængig af forskellige faktorer, men man kan typisk forvente en tidsforsinkelse på nogle få sekunder. bwin påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som resultat af, at man har forladt sig på bwin Live Video.

§ 4 Ansvarsfraskrivelse

 • (1) bwin hverken angiver eller garanterer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, at bwin Live Video vil leve op til ens krav, at bwin Live Video ikke vil blive afbrudt, komme til tiden eller køre fejlfrit, at bwin Live Video vil være tilgængelig i alle angivne tidsrum (hvad enten det er programsat eller ej), eller at bwin Live Video vil kunne køre sammen med nogen særlig software eller hardware.

 • (2) bwin er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tab af indtjening, data, forretning eller goodwill, som resultat af brug af eller forladelse på bwin Live Video. bwin er ikke ansvarlig for kapaciteten, pålideligheden, tilgængeligheden eller ydelsesevnen af bwin Live Video.

 • (3) bwin garanterer ikke en fast videokvalitet for bwin Live Video serviceydelser, da levering afhænger af brugerens internetforbindelse, som er uden for bwins indflydelse. Den tilbudte billedkvalitet og -størrelse kan også variere fra gang til gang.

 • (4) bwin garanterer ikke noget specielt videoindhold på bwin Live Video.

 • (5) bwin garanterer ikke lydkommentarer til hver kamp, idet lydkommentarer kun tilbydes for udvalgte kampe.

§ 5 Ændringer i bwin Live Video indholdet

 • Alt indhold, der er programsat på bwin Live Video, kan ændres, og bwin kan variere, udsætte, erstatte eller tilbagetrække indhold på bwin Live Video efter egen vurdering og uden varsel.

§ 6 Intellektuelle ophavsrettigheder

 • (1) Det komplette tilbudte videoindhold er beskyttet af intellektuel ophavsret.

 • (2) bwin giver ikke-eksklusive, ikke-overførbare, tilbagekaldbare licenser til adgang til bwin Live Video er kun til personlig, privat, ikke-kommerciel brug i overensstemmelse med disse Betingelser for brug og adgang under forudsætning af, at alle copyrights, varemærkerettigheder og andre ophavsretlige forhold der er indeholdt heri overholdes. Hvis enkelte af disse Betingelser for brug og adgang overtrædes, tilbagekaldes tilladelsen til adgang og brug af bwin Live Video automatisk.

 • (3) Det er strengt forbudt at kopiere, gemme, ændre eller distribuere bwin Live Video indhold (eller medvirke til, at en tredjemand gør dette), eller at lade en tredjemand få adgang til bwin Live Video indhold.

 • (4) bwin Live Video må ikke bruges til at sælge eller underlægges nogen betaling for brug eller visning, og bwin Live Video må ikke vises helt eller delvist for et offentligt publikum (heller ikke selv om der ikke opkræves betaling herfor), ej heller må tredjemand autoriseres eller hjælpes til at gøre dette.

 • (5) Brugere, der forsøger at misbruge eller viderebringe metoder til misbrug af videoservicen (i særdeleshed ved at manipulere med bwins adgangsbegrænsninger) samt brugere, der bruger bwin videoservice til kommercielle formål eller offentlig fremvisning, kan blive sagsøgt med krav om erstatning.

 • (6) Misbrug af bwin videoservice kan også udgøre en overtrædelse af tredjemands rettigheder. Sådanne tredjemænd kan sagsøge brugere, der misbruger bwin videoservice med krav om erstatning.

§ 7 Generelt

 • (1) bwin forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser for brug og adgang til enhver tid efter egen vurdering. I tilfælde af, at bwin foretager væsentlige ændringer i disse Betingelser for brug og adgang, vil bwin tage de nødvendige skridt til, at du bliver gjort opmærksom på sådanne ændringer. Det er dit eget ansvar at gennemse disse Betingelser for brug og adgang fra tid til anden for at sikre, at du kan acceptere dem. Fortsat brug af bwin Live Video betragtes som accept af enhver ændring i disse Betingelser for brug og adgang.

 • (2) Disse Betingelser for brug og adgang reguleres af lovgivningen på Gibraltar, og enhver tvist, der måtte opstå under disse Betingelser for brug og adgang, vil blive afgjort ved den ret, der har lokal og sagsmæssig kompetence for Gibraltar.