Fordele

  • Beløbet krediteres din konto med det samme. Vi tager ikke noget gebyr for indskud med Maestro.
  • Du kan udbetale med Maestro card hvis du har foretaget en succesfuld indbetaling inden for de sidste 6 måneder. Beløbet overføres direkte til dit kort inden for 3-5 bankdage.