Fordele

  • Dine penge overføres til din konto med det samme, hvis du har penge på din NETELLER konto. 
  • Du kan udbetale til din NETELLER konto, hvis du har indbetalt med den samme konto inden for de sidste 6 måneder. Alle udbetalinger skal først godkendes af vores interne kontrolteam. Det tager op til 3 bankdage. Når vi har behandlet din udbetaling tager det 2 - 6 timer før beløbet krediteres din NETELLER konto.