Hva sker der, når jeg vælger en filtermulighed i en filter-pop-up?

Et hak i afkrydsningsboksen viser, at filteret er aktiveret.