Μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασής μου;

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή από την ενότητα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Συμπληρώστε τα στοιχεία και αποθηκεύστε τις αλλαγές.   

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να μην είναι εύκολα προβλέψιμος και θα πρέπει να τον αλλάζετε κατά διαστήματα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε επίσης ότι διατηρείτε τα στοιχεία πρόσβασης κρυφά.