Οφέλη

  • Πρέπει να έχετε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες τράπεζες καθώς και χρήματα στον συγκεκριμένο λογαριασμό.
  • Η μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό σας είναι άμεση βάσει της επιβεβαίωσης λήψης από την τράπεζά σας.