Δεν μπορώ να εγγραφώ, επειδή τα στοιχεία μου έχουν ήδη αποθηκευτεί. Τί μπορώ να κάνω;

Αυτό σημαίνει, ότι έχετε ήδη εγγραφεί επιτυχώς στο bwin. Σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσατε τα στοιχεία για την πρόσβασή σας, τότε απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και το email σας, που έχετε ορίσει στο λογαριασμό σας στην bwin.

Παρακαλούμε αναφέρετε στο email σας την αιτιολογία της επιστολής σας, ώστε να μπορεί να σας απαντήσει σύντομα το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.