Επαλήθευση ηλικίας / Ταυτότητας για παίκτες

Όλοι οι ρυθμισμένοι λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να διεξάγουν ελέγχους ώστε να αποτρέπουν την κλοπή ταυτότητας και την απάτη και να επιβεβαιώνουν ότι πελάτες τους έχουν την κατάλληλη ηλικία ώστε να συμμετάσχουν σε τυχερά παιχνίδια.


Εφόσον η επαλήθευση όλων των πελατών είναι προαπαιτούμενη, η διαδικασία θα ξεκινά για τους νέους λογαριασμούς με το που ανοίγουν, ενώ θα διεξάγονται έλεγχοι και περιοδικά κατά τη διάρκεια ισχύος ενός λογαριασμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα δεδομένα που τηρούνται είναι ακριβή και ενημερωμένα. Έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία επαλήθευσης, οι πελάτες δεν θα μπορούν να κάνουν κατάθεση, να στοιχηματίσουν ή να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε προϊόντα τυχερών παιχνιδιών (με πραγματικά ή εικονικά χρήματα).


Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έλεγχοι είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι έλεγχοι διεξάγονται από πιστοποιημένες τρίτες ελεγκτικές εταιρίες, συνεπώς μπορεί να δείτε κάποιο μήνυμα που θα σας ζητά να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας αναφορτώνοντας έγγραφα.


Ανάλογα με το είδος των ελέγχων που χρειάζεται να διεξαγάγουμε, αποδεχόμαστε και διαφορετικά έγγραφα, που περιλαμβάνουν (ενδεικτικά)


Ισχύουσα άδεια οδήγησης με φωτογραφία (με αντιστοιχία διεύθυνσης)

Ισχύον διαβατήριο (μόνο η σελίδα με τη φωτογραφία)

Ισχύουσα ταυτότητα (μπρος και πίσω)

Απόκομμα τραπεζικού/αποταμιευτικού λογαριασμού (εκδοθέν τους τελευταίους 3 μήνες)

Έκδοση σημειώματος από πιστωτική/χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (εκδοθέν τους τελευταίους 3 μήνες)

Λογαριασμός ΔΕΚΟ - δηλαδή κινητού, νερού, αερίου, ηλεκτρικού (εκδοθείς τους τελευταίους 3 μήνες)

Λογαριασμός δημοτικών τελών (εκδοθείς στην τρέχουσα φορολογική δήλωση)

Φορολογική δήλωση (εκδοθείσα τους τελευταίους 12 μήνες)

Μισθωτήρια σύµβαση (εκδοθείσα τους τελευταίους 12 μήνες)

Ενυπόθηκα ή άλλα στεγαστικά δάνεια

Πιστοποιητικό ασφάλισης αυτοκινήτου, σπιτιού, κινητού (εκδοθέν τους τελευταίους 12 μήνες)

Επίσημη επιστολή αποδοχής ή εισαγωγής στο πανεπιστήμιο (εκδοθείσα τους τελευταίους 12 μήνες)

Δήλωση καταλόγου (εκδοθείσα τους τελευταίους 3 μήνες)

Σύμβαση εργασίας ή μισθολογικό δελτίο (εκδοθέντα τους τελευταίους 3 μήνες)

Πιστοποιητικό γάμου

Πιστοποιητικό εγγεγραμμένης μονομερούς πράξης


Μπορείτε να αναφορτώσετε τις πληροφορίες μέσω των εργαλείων της ασφαλούς δικτυακής τοποθεσίας μας ή να τις στείλετε μέσω email στην ομάδα υποστήριξης στη διεύθυνση  documents@bwin.com


Εκτός από τους βασικούς ελέγχους κατά την εγγραφή, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε και πρόσθετες πληροφορίες για περαιτέρω ελέγχους, συνήθως βάσει στοιχείων όπως το χρηματικό ποσό που καταθέσατε στον λογαριασμό σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων επαλήθευσης, σας παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.


Οι ρυθμιστικές αρχές μας είναι ο Επίτροπος Παιγνίων του Γιβραλτάρ και η Επιτροπή Παιγνίων του ΗΒ.