Ξεκίνησα μια αποστολή αλλά θέλω να την αλλάξω με μία άλλη, μπορώ;

Ναι. Παρόλο που μπορείτε να έχετε μόνο μία ενεργή αποστολή τη φορά, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 'διακόψετε' την τρέχουσα αποστολή και να ξεκινήσετε μία άλλη. Ανοίξτε απλά την αποστολή που θέλετε να 'παγώσετε' και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Διακοπή". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διακόψετε μία αποστολή που έχει χρονικά περιορισμένους στόχους, αυτοί θα επανατοποθετηθούν.