Τι συμβαίνει όταν εμφανίζονται πολλές ειδοποιήσεις ταυτόχρονα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ πλέον στο παιχνίδι;

Απλά τροποποιήστε ή απενεργοποιήστε ορισμένες ειδοποιήσεις από την ενότητα Ρυθμίσεων. Έχετε τον πλήρη έλεγχο των ενημερώσεων που επιθυμείτε να είναι ενεργοποιημένες.