Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα αγαπημένα;

Για να έχετε πρόσβαση στα αγαπημένα, θα πρέπει να μεταβείτε στη σχετική ενότητα που εμφανίζεται με αστερίσκο στην κορυφή του λόμπι.