Η αλλαγή του μεγέθους των στηλών θα αποθηκευτεί;

Όχι.