Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε κάποιο τουρνουά;

Μεταβείτε στην ενότητα 'Το τουρνουά μου' ή κάντε απλά κλικ στο πλήκτρο τουρνουά από την κεντρική περιοχή πλοήγησης. Εγγραφείτε είτε κάνοντας κλικ στο τουρνουά και επιλέγοντας το πλήκτρο εγγραφής, με δεξί κλικ στη λίστα τουρνουά είτε κάνοντας διπλό κλικ στη λίστα τουρνουά και στη συνέχεια εγγραφόμενοι στο ξεχωριστό λόμπι του τουρνουά.