Πώς γνωρίζω ότι ένα τραπέζι είναι σε λίστα αναμονής;

Κάθε τραπέζι που έχει προστεθεί στη λίστα αναμονής θα εμφανίζει ένα εικονίδιο στην πρώτη στήλη (ένα ρολόι) στην κυρίως περιοχή του λόμπι, το οποίο θα υποδηλώνει ότι είστε σε λίστα αναμονής.