Πώς μπορώ να μοιράζω και να συνδυάσω πολλά ανοιχτά τραπέζια;

Είναι εύκολο. Κάθε τραπέζι έχει ένα πλήκτρο διανομής και συνδυασμού δεξιά, στη μικρή μπάρα.