Πώς μπορώ να διαχωρίσω ή να συνδυάσω πολλά ανοιχτά τραπέζια;

Κάθε τραπέζι διαθέτει ένα πλήκτρο στη μπάρα τίτλων με αυτή τη λειτουργία.