Ποια είδη εικόνων θεωρούνται αποδεκτά;

Οι πıo πολλές εικόνες είναι αποδεκτές, αλλά έχουμε κάποιους περιορισμούς. Παρακαλούμε, διαβάστε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προτού ανεβάσετε μία φωτογραφία.