"Εφεδρικό Στοίχημα" Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

1.1

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για ανταμοιβές στα αθλητικά μας στοιχήματα και τα live προϊόντα στοιχημάτων τα οποία ονομάζονται "Εφεδρικά Στοiχήματα" και χαρακτηρίζονται έτσι. Πέρα από τα εφεδρικά στοiχήματα, υπάρχουν δύο επιπλέον τύποι ανταμοιβών, συγκεκριμένα τα FreeBet και η αύξηση αποδόσεων.

1.2

Μόνο μία ανταμοιβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά κουπόνι στοιχήματος. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός πολλαπλών ανταμοιβών.

1.3

Πέρα από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για τα εφεδρικά στοιχήματα, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μας καθώς και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για προσφορές.

1.4

Σε περίπτωση αντίθεσης ή αντίφασης μεταξύ αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για τα εφεδρικά στοιχήματα, των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για προσφορές και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μας, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις για εφεδρικά στοιχήματα θα έχουν προτεραιότητα, ακολουθούμενοι από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για προσφορές και, στη συνέχεια, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, ωστόσο μόνο στο βαθμό που κριθεί απαραίτητο για την διευκρίνηση της αντίθεσης ή της αντίφασης.

Εφεδρικό Στοίχημα

2.1

Εάν προσφερθεί ένα "Εφερδικό Στοίχημα", θα δικαιούστε να "προστατεύσετε" ένα στοίχημα και θα λάβετε το 100% του στοιχήματός σας εάν το στοίχημά σας διευθετηθεί ως χαμένο.

2.2

Τα εφεδρικά στοιχήματα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς: για παράδειγμα, ενδέχεται να ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα αθλήματα ή μπορούν να τοποθετούνται μόνο σε συγκεκριμένες συσκευές. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενημερωθείτε για τους περιορισμούς στη σχετική επισκόπηση ανταμοιβής.

2.3

Εάν η επιλογή στο κουπόνι στοιχήματος σας μπορεί να προστατευτεί με ένα εφεδρικό στοίχημα, το σχετικό εφεδρικό στοίχημα θα εμφανίζεται αυτόματα στο κουπόνι. Μπορείτε τότε είτε να προστατεύσετε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας το εφεδρικό στοίχημα ή να αποθηκεύσετε το εφεδρικό στοίχημα για αργότερα.

2.4

Τα διαθέσιμα εφεδρικά στοιχήματα θα εμφανίζονται πάνω από το κουπόνι στοιχήματος (υπολογιστής) ή απευθείας στον λογαριασμό σας (κινητή συσκευή). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επισκόπηση ανταμοιβών μέσω του banner, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες ανταμοιβές.

2.5

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, το εφεδρικό στοίχημα είναι διαθέσιμο μόνο σε παίκτες πραγματικών χρημάτων. Για να χρησιμοποιήσετε ένα εφεδρικό στοίχημα, πρέπει να κάνετε μια αρχική κατάθεση τουλάχιστον €10 στον λογαριασμό σας.

2.6

Εάν ένα εφεδρικό στοίχημα διευθετηθεί ως "χαμένο", το προστατευμένο ποσό πονταρίσματος θα πιστωθεί ως FreeBet, το οποίο ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Τα κέρδη του FreeBet μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από "παίκτες πραγματικών χρημάτων" για να τοποθετήσουν επόμενα στοιχήματα. Ένας νέος παίκτης μπορεί να πληρώσει πιθανά κέρδη από ένα κερδισμένο FreeBet ή να χρησιμοποιήσει τα κέρδη για άλλα στοιχήματα αφού έχει αποκτήσει την κατάσταση του ''παίκτη πραγματικών χρημάτων'' και έχει κάνει μια κατάθεση και τοποθετήσει ένα στοίχημα πραγματικών χρημάτων.

2.7

Εάν ένα στοίχημα που τοποθετείται χρησιμοποιώντας ένα εφεδρικό στοίχημα διευθετείται ως "ακυρωμένο", το εφεδρικό στοίχημα θα χάσει την ισχύ του και ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί ξανά για άλλο στοίχημα. Το ίδιο ισχύει εάν ένα στοίχημα που έχει ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας ένα εφεδρικό στοίχημα πληρώνεται ή αλλάξει χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες "Cash Out", "Αυτόματο Cash Out" ή "Επεξεργασία του στοιχήματός μου".

2.8

Εάν ένα εφεδρικό στοίχημα διευθετηθεί ως dead heat (d/h) και οι σχετικές αποδόσεις dead heat πέσουν κάτω από το 1,00, το εφεδρικό στοίχημα θα χάσει την ισχύ του.

2.9

Ένα εφεδρικό στοίχημα μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) μονό στοίχημα ή σε ένα (1) σύνθετο στοίχημα. Το εφεδρικό στοίχημα δεν μπορεί να διαδοθεί σε πολλαπλά στοιχήματα. Πολλαπλά μονά στοιχήματα, συστήματα και στοιχήματα μπάνκας εξαιρούνται από τα εφεδρικά στοιχήματα.

2.10

Εάν προσφέρεται ένα εφεδρικό στοίχημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο εντός της περιόδου που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η περίοδος ισχύος λήξει χωρίς να χρησιμοποιηθεί το εφεδρικό στοίχημα, το εφεδρικό στοίχημα ακυρώνεται.

2.11

Ένα εφεδρικό στοίχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα αθλητικά μας στοιχήματα και τα προϊόντα live στοιχημάτων. Εξαιρούνται όλα τα άλλα προϊόντα.

2.12

Εάν ισχύουν ειδικοί όροι, όπως ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμοί για σύνθετα στοιχήματα, κ.λπ. σε συγκεκριμένες επιλογές ή προσφορές στοιχημάτων, αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν και για τα εφεδρικά στοιχήματα.

2.13

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των εφεδρικών στοιχημάτων σε όλες τις συσκευές και σε όλα τα προγράμματα περιήγησης.

2.14

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήση Back Up Bet ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ στις προωθητικές καμπάνιες.

2.15

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται με χρήση Back Up Bet ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ως προς τις απαιτήσεις πονταρίσματος μπόνους.