Τι είναι οι 'Αμερικανικές αποδόσεις';

Στην Αμερική παρακολουθούνται τα στοιχήματα πάντα από την οπτική γωνία των "100 USD". Θα πρέπει να θέσετε είτε 100 USD στην ομάδα σας για να κερδίσετε ένα συγκεκριμένο ποσό, είτε θα πρέπει να θέσετε ένα συγκεκριμένο ποσό για να κερδίσετε 100 USD. Στις αμερικάνικες αποδόσεις απεικονίζεται μόνο το καθαρό κέρδος. Για να υπολογίσετε το ποσό της ανάληψης πρέπει να προσθέσετε το ποντάρισμά σας.