Moj račun je zbog višekratnog unosa krive lozinke blokiran. Što mogu učiniti?

Molimo Vas obratite se našoj Službi za podršku korisnika uz navođenje svog imena i prezimena, adrese stanovanja, datuma rođenja te svoje e-mail adrese, koju ste naveli na svom bwin računu. Pod "predmet" upišite razlog Vašeg javljanja.