Na koji način mogu zatražiti / otkazati informacije putem e-maila (reklamne poruke, novosti, itd.)?

U prozoru “Moj račun / Opcije: Komunikacija” imate mogućnost da s popisa odaberete koje e-mail poruke želite redovito primati, a koje uopće ne želite primati. Promjene će se izvršiti u roku od 24 sata.