Imam novo prezime. Na koji način mogu ažurirati svojbwin račun?

Za promjenu Vašeg prezimena trebate nam poslati svoj novi identifikacijski dokument putem naše stranice za učitavanje dokumenta. Ako ste se udali, također učitajte kopiju vjenčanog lista.