Opće napomene za sportsko klađenje

(zadnje ažuriranje: 05.10.2017.)

A Opće napomene

A1 Opća pravila

A1.1 Strane:

Strane u svakoj okladi su tvrtka s jedne strane i klijent (u daljnjem tekstu "korisnik") s druge strane.

A1.2 Kome nije dopušteno klađenje:

Oklade po nalogu ili od strane kladioničara ili agenata za klađenje nisu dopuštene. Oklade na natjecanja u kojima sudjeluje osoba na koju se kladi (kao "sudionici" u ovom smislu riječi smatraju se nadasve sportaši, vlasnici, treneri ili službenici kluba koji sudjeluje) ili po nalogu osobe koja sudjeluje, nisu dopuštene. Nadalje, oklade od strane sudionika ili po nalogu sudionika na natjecanja lige, kupa i /ili na natjecanja, u kojima sudjeluje odgovarajući klub/odgovarajuća organizacija sudionika, nisu dopuštene. U slučaju nepoštivanja ovih propisa, tvrtka pridržava pravo odbiti isplatu dobitaka i već uplaćenih uloga te otkazati sve oklade. Tvrtka nije odgovorna biti upoznata s time je li korisnik član jedne od spomenutih grupa. To znači da tvrtka ima pravo uvesti takve mjere u bilo koje vrijeme nakon što sazna da je korisnik član jedne od spomenutih grupa.

A1.3 Nepoznat rezultat:

Osoba koja se kladi izjavljuje da nije upoznata s rezultatom događaja u vrijeme stavljanja oklade.

A1.4 Nejasne oklade:

Tvrtka pridržava pravo odbiti okladu u cijelosti ili djelomično i proglasiti nejasne oklade nevažećima.

A1.5 Jamstvo/obrada podataka:

Društvo ne preuzima nikakvo jamstvo za greške prilikom unosa, prijenosa i/ili vrednovanja podataka. Društvo napose zadržava pravo ispravljanja očiglednih pogrešaka, posebno kod unosa kladioničkih koeficijenata i/ili obrade rezultata klađenja (npr. zamjena koeficijenata ili događaja, momčadi, itd.), čak i naknadno, a osim toga Društvo može dotične oklade proglasiti i nevažećima.

Društvo nadalje ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost sadržaja informacijskih službi, kao što su na primjer obavijesti o rezultatima putem elektronske pošte ili SMS-poruka, te ostalih sadržaja. Isto tako su podaci na Livescore-u, u statistikama, kao i međurezultati kod oklada uživo bez ikakvog jamstva.

Društvo osim toga zadržava i pravo naknadnog storniranja oklada, ukoliko je Korisnik osvojio dobitak na temelju tehničke greške, a Društvo dokaže grešku/greške pomoću tehničkih zapisa. Društvo snosi obvezu dokazivanja postojanja tehničke greške. Na računu igrača će se izvršiti storniranje uloga za klađenje/igru. Društvo pridržava pravo da od onih Korisnika koji svjesno ostvare korist uslijed tehničkih ili administrativnih grešaka prilikom izvršenja isplate ili primitka novca, potražuju naknadu šteta koje Društvu zbog toga nastanu.

Kao ulog vrijedi isključivo iznos koji je Društvo potvrdilo i evidentiralo.

A1.6 Neorganizirano klađenje:

Klijenti moraju registrirati zahtjev za okladu kao pojedinci. Ponovljeni zahtjevi koji sadrže iste odabire istoga ili različitih klijenata mogu se kasnije smatrati nevažećima. Čak i kada službeni rezultat određenih odabira bude poznat, odabire oklada može se također smatrati nevažećima ako tvrtka vjeruje da su klijenti tajno udruženi ili su ilegalna organizacija ili su te oklade u kratkom vremenu stavili jedan ili više klijenata.

A1.7 Prijevara kod klađenja ili manipulacija igrama

U slučaju sumnje u bilo kakvu vrstu manipulacije natjecanja Društvo ima pravo prema slobodnoj procjeni:

 1. isključiti ponudu za natjecanje ili seriju natjecanja u svim svojim tržištima i
 2. usporiti i/ili zadržati plaćanje za natjecanje ili seriju natjecanja, sve dok se ne potvrdi integritet natjecanja ili serije natjecanja kroz odgovarajuće sportsko udruženje.

Ukoliko se potvrdi da je došlo do aktivnog manipuliranja nekog natjecanja ili serije natjecanja, Društvo nadalje ima pravo, u suradnji s odgovarajućim sportskim upravnim tijelima prema slobodnoj procjeni isključiti postavljene oklade na takvo jedno natjecanje, koje potječu od osobe, za koje se smatra da ta osoba posjeduje insajdersko znanje ili relevantne informacije, ili od strane druge osobe, koja je prema obrazloženom stavu Društva povezana s tom osobom, zajedno s njom djeluje ili je na bilo koji drugi način udružena s tom osobom.

U slučaju sumnje na prijevaru kod klađenja ili manipulacije igrama Društvo ima pravo Vaše podatke koji su pohranjeni kod njega (uključujući informacije o okladama, koje su u vezi s iznesenim sumnjama), proslijediti sportskim udrugama, tijelima vlasti i ostalim trećim osobama, koje se bave razrješavanjem ovakvih slučajeva.

A1.8 Starost i zakonska dob:

Pri stavljanju oklade ili sudjelovanju u igri, korisnik izjavljuje da ima minimalnu dob potrebnu za sudjelovanje u toj igri u skladu s nacionalnim zakonodavnim sustavom te da je dosegao zakonsku dob.

A2 Ulozi

A2.1 Ograničenja uloga

Svaki korisnik sam određuje uloge uz iznimku restrikcija koja nameću ograničenja dobitaka u skladu s izračunom dobitaka i mogućim ograničenjima uloga.

A2.2 Odbitak od dobitka za podmirenje poreza na sportska klađenja za korisnike u Njemačkoj

Njemačka je s 01.07.2012. donijela Zakon o oporezivanju uloga za sportsko klađenje. Sukladno § 17 Zakona o klađenjima na utrke i lutriji stopa poreza iznosi 5 % od uloga. U slučaju dobivene oklade, korisnik je dužan podmiriti porezni doprinos, koji se odbija od dobitka. Taj doprinos iznosi 5 % od bruto dobitka (ulog pomnožen koeficijentom). Nakon odbitka poreznog doprinosa od bruto dobitka dobiva se za isplatu mjerodavni neto dobitak. Taj doprinos se naplaćuje korisnicima, koji u trenutku sklapanja ugovora o klađenju mjesto stanovanja odnosno uobičajeni boravak imaju u Njemačkoj. To ne vrijedi, ako se korisnik u trenutku sklapanja ugovora o klađenju nalazi izvan Savezne Republike Njemačke. Kako bi se utvrdila stvarna lokacija korisnika u trenutku sklapanja ugovora o klađenju za određivanje porezne obveze Društvo pridržava pravo koristiti geografsku lokalizaciju te u svrhu obračuna poreza i provjere od strane financijske uprave ima pravo pohraniti te podatke i u slučaju zakonske obveze može toj upravi proslijediti te podatke.

A2.3 Saldo računa

Preduvjet efikasnog stavljanja oklade jest da prije zaključivanja prihvaćanja oklada, a što podliježe odlomku 2.4. dolje uzimajući u obzir mogući porez sukladno odlomku A2.2, na računu mora postojati dostatan saldo kao pokriće uloga.

A2.4 Puno pokriće

Ako saldo računa ne osigurava puno pokriće, a razlika nije uplaćena do vremena dospijeća, tvrtka će prihvatiti ponude za stavljanje oklada samo redoslijedom kojim ih je zaprimila sve dok je račun klađenja za svaku pojedinačnu okladu u potpunosti pokriven.

A2.5 Djelomično pokriće

Ako je ulog za okladu samo djelomično pokriven saldom računa, smatra se da je stavljen ulog za okladu koji odgovara preostalom saldu računa.

A3 Stavljanje oklade

A3.1 Potvrda:

Oklada je prihvaćena nakon što je tvrtka potvrdi. Oklada je prihvaćena kada se pojavi na računu korisnika pod "Moje oklade". U nekim slučajevima može doći do kašnjenja. U slučaju spora o vremenu kada je stavljena oklada, primijenit će se vrijeme kada je tvrtka registrirala okladu. Ako korisnik iz bilo kojeg razloga ne dobije poruku s potvrdom, oklada se smatra potvrđenom ako je prikazana na računu klijenta pod "Moje oklade". U svim slučajevima tvrtka pretpostavlja da je korisnik prihvatio "Opće uvjete poslovanja" tvrtke pri stavljanju oklade.

A3.2 Neispravne/nevažeće oklade:

Ako je oklada proglašena "neispravnom" ili "nevažećom" (npr. otkazivanje događaja za klađenje), ta oklada će se smatrati "dobivenom" uz koeficijent obračuna 1,00. Za pojedinačne oklade to znači da korisnik dobiva iznos jednak povratu uloga. U kombiniranoj okladi to znači da će ukupni koeficijent biti usklađen i da će kombinirana oklada još uvijek biti dobivena ako druge oklade koje ona uključuje također budu dobivene.

A3.3 Zakašnjele oklade:

Ako oklada iz bilo kojeg razloga bude stavljena nakon početka događaja za klađenje, oklada je nevažeća (to ne uključuje klađenje uživo): Ta oklada će biti vrednovana "dobivenom" uz koeficijent obračuna 1,00. Za "klađenje uživo", oklade koje tvrtka primi nakon određivanja rezultata određene oklade su nevažeće i bit će vrednovane "dobivenima" uz koeficijent obračuna 1,00.

A3.4 Rok:

Rok za stavljanje oklada će u svakom slučaju odrediti sama tvrtka.

A3.5 Odbijanje prihvaćanja:

Tvrtka pridržava pravo odbiti prihvaćanje bilo koje oklade bez navođenja razloga.

A3.6 Prihvaćene oklade:

Oklade stavljene i prihvaćene u pravo vrijeme, osim slučajeva navedenih u Općim uvjetima poslovanja, se ne mogu povući ili izmijeniti. Stoga korisnik snosi isključivu odgovornost za to da detalji njegove oklade budu točni.

A3.7 Podaci o ranom rezultatu:

Ako za vrijeme prihvaćanja oklada dođe do saznanja podataka koji mogu odrediti rezultat oklade, tvrtka će odrediti novi rok za prihvaćanje oklada ili će otkazati okladu. Otkazane oklade se vrednuju "dobivenima" uz koeficijent obračuna 1,00.

A3.8 Greške:

Tvrtka ne preuzima odgovornost za greške pri pisanju, prijenosu i/ili ocjenjivanju. Tvrtka posebice pridržava pravo ispraviti očite greške čak i nakon samog događaja prema podacima o koeficijentima obračuna oklada i/ili vrednovanja rezultata oklade (npr. greške vezane uz koeficijent, momčad, događaj) ili proglasiti dotične oklade nevažećima. Tvrtka također ne preuzima odgovornost za ispravnost, potpunost ili aktualnost pruženih informacijskih servisa, npr. rezultata uživo (live scores) i poruka s rezultatima koji su poslani e-mailom ili SMS-om. Ulog je isključivo iznos koji je potvrdila i zabilježila tvrtka. U slučaju otkazivanja pogrešnog događaja/potraživanja, sve oklade su nevažeće i bit će vrednovane "dobivenima" uz koeficijent obračuna 1,00, s iznimkom u slučaju uplate oklade s FreeBet okladom. Dodatne informacije o FreeBet okladama dostupne su ovdje.

A4 Izračun dobitaka

A4.1 Izračun:

Kod oklada s utvrđenim koeficijentima, dobici se izračunavaju množenjem uloga s propisanim koeficijentima.

Odbitak od dobitka za podmirenje poreza na sportska klađenja se vrši u skladu s objašnjenjem u dijelu A2.2 onim korisnicima, koji u trenutku sklapanja ugovora o klađenju mjesto stanovanja odnosno uobičajeni boravak imaju u Saveznoj Republici Njemačkoj te se u trenutku sklapanja ugovora o klađenju nalaze unutar Savezne Republike Njemačke.

Kod klađenja uživo, korisnik može prihvatiti svaku promjenu koeficijenta za vrijeme zaključivanja oklade. Promjene koeficijenata smatraju se onima koje se mijenjaju između trenutka u kojem je tip stavljen na kladionički listić i trenutka prihvata oklade od strane bwin-a. Aktualni koeficijenti se potom prikazuju u obavijesti o uspješno prihvaćenoj okladi. Ako korisnik ne primi potvrdu o uspješno zaključenoj okladi, oklada je ipak važeća ako se ukaže na kladioničkom računu u opciji "Moje oklade".

Podrobnije informacije možete pronaći na kladioničkom listiću u sekciji oklade uživo.

A4.2 Isplata:

Dobici se isplaćuju do maksimalnih ograničenja dobitaka (vidi odlomke "A.4.3" i "A.4.4"). Ako igrač stavi okladu čija isplata prelazi ograničenje dobitka, tvrtka nije obvezna isplatiti razliku iznosa. U tom slučaju isplata dobitaka će biti umanjena na odgovarajući način. To se primjenjuje i u slučaju ako tvrtka nije upozorila osobu koja stavlja okladu o mogućem prekoračenju ograničenja dobitaka u vrijeme klađenja.

A4.3 Ograničenja dobitaka:

Ograničenja dobitaka za oklade s pravim novcem su sljedeća:

A4.3.1 Po igraču i tjednu:

Ograničenje dobitaka po svakom igraču i tjednu (ponedjeljak od 0:00 do nedjelje u 23:59 CET) su sljedeća: 300.000 CHF, 310.000 USD, 250.000 EUR, 200.000 GBP, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN.

Ova ograničenja su samo približne vrijednosti budući da su podložna fluktuacijama tečajne stope.

A4.3.2 Po igraču i okladi:

Ograničenja dobitaka po svakom igraču i ponuđenoj okladi su sljedeća: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000.

Ova ograničenja su samo približne vrijednosti budući da su podložna fluktuacijama tečajne stope. Ako se pokaže da je igrač otvorio nekoliko računa i stavio oklade na njima suprotno Općim uvjetima poslovanja i tvrtka odluči da neće otkazati te oklade, na ukupne dobitke ostvarene ovim okladama primjenjuje se ograničenje dobitaka.

A4.4 Različita ograničenja dobitaka:

Tvrtka pridržava pravo odrediti ograničenja dobitaka koja su različita od onih navedenih u odlomcima "A4.3.1" i "A4.3.2" i/ili odrediti specifična ograničenja dobitaka za pojedine igrače.

A4.5 Posebni limiti za dobitke

Posebni limiti za dobitke vrijede za posebne vrste sportova, događanja i vrste oklade za zaključene oklade prije događaja:

Sport Liga/natjecanje (SAMO OKLADE PRIJE UTAKMICE – SVE OKLADE UŽIVO 10.000 EUR) Vrsta oklade (sve vrste oklada se odnose na rezultate nakon regularnog vremena, ne na određena vremenska razdoblja) Limit
Nogomet
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division (ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Liga prvaka (natjecanje po skupinama i poslije)
 • Svjetsko i Europsko prvenstvo (završne faze)
 • 1 X 2
 • Pobjednik lige ili turnira (SAMO navedene lige)
250.000 EUR
 • Hendikep
 • Ukupni broj golova (SAMO navedene lige)
100.000 EUR
Tenis
 • Grand Slam turniri (Australian Open, French Open, Wimbledon i US Open)
 • 1 2
 • Pobjednik turnira (SAMO na Grand Slam turnirima)
100.000 EUR
Košarka
 • NBA
 • 1 2
 • Hendikep
 • Osvajač prvenstva
250.000 EUR
 • Ukupni broj bodova
100.000 EUR
 • Euroliga
 • 1 2
 • Hendikep
 • Pobjednik turnira

100.000 EUR

Kombinirane oklade: ako u nekoj kombiniranoj okladi vrijede različiti limiti za dobitke, presudan je najniži limit za dobitke kombinirane oklade.

Ako se na neki korisnički račun uplate dobici, koji premašuju navedene limite, Društvo pridržava pravo povrata uplaćenog iznosa preko navedenih limita.

A4.6 Smanjeni ulog:

Ako korisnik stavi nekoliko jednakih oklada (također i kombinaciju jedne i višestrukih oklada), čiji dobici prelaze ograničenje dobitaka prema odlomcima "A4.3" ili "A4.4", tvrtka ima pravo smanjiti ulog do potrebnog iznosa kako bi bio u skladu s ograničenjima dobitaka.

A4.7 Zaštita igrača od gubitaka:

U slučaju da igrač izgubi 5000 EUR ili više u razdoblju od četiri tjedna, tvrtka pridržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu igrača od daljnjih gubitaka.

A5 Video prijenos

U sekciji klađenje uživo redovito se prikazuju video prijenosi sportskih događaja. Ovdje možete pronaći Uvjete korištenja.

B Rezultat klađenja

B1 Opća pravila klađenja

B1.1 Specifična sportska pravila (B2):

Za određene sportove i oklade postoje iznimke ili varijacije ovih pravila. Osoba koja se kladi stoga uvijek treba konzultirati pravila za određeni sport koja se nalaze pod "Posebna pravila " budući da pravila za određeni sport imaju prednost nad općim pravilima klađenja.

B1.2 Sve oklade su važeće ("All bets stand"):

Ako to nije drugačije navedeno u iznimkama dolje, u ponudi za klađenje ili u posebnim pravilima za svaki sport, princip "sve oklade su važeće" ("All bets stand") se primjenjuje na sve oklade. To znači da ako natjecatelj (ili momčad, konj, itd.) na kojega je stavljena oklada iz bilo kojeg razloga ne sudjeluje, oklada je izgubljena ako se natjecanje održi. Samo u iznimnim slučajevima se oklade proglašavaju nevažećima, posebice u sljedećim slučajevima:

 • Događaj/turnir je otkazan.
 • Događaj/turnir je proglašen nevažećim.
 • Igralište je promijenjeno.
 • Događaj/turnir je prekinut ili odgođen i ne održi se najkasnije 72 sata nakon izvornog datuma početka.
 • Oklade uživo: Kod klađenja uživo (vidi i pravilo B1.8), ako postoji "ne-sudionik", sve oklade na ovaj odabir su nevažeće.
 • Head to Head oklade (H2H): Ako se jedan ili više sudionika povuku prije početka događaja/turnira.

B1.3 Redoslijed momčadi:

Općenito, redoslijed momčadi (koja momčad je navedena kao domaćin, a koja kao gost) temelji se na službenom rasporedu za dotično natjecanje. U iznimnim slučajevima, međutim, službena gostujuća momčad susreta može biti navedena kao domaćin. Primjenjuje se pravilo "Sve oklade su važeće" ("All bets stand").

B1.4 Određene oklade:

Sve oklade koje su određene (rezultat je već odlučen) su važeće i bit će isplaćene neovisno o kasnijem prekidu događaja/turnira.

B1.5 Dopuna (24-satno pravilo):

Tvrtka priznaje samo rezultate koji su postignuti na igralištu ili platformi. Rezultati nastali na temelju disciplinarnih mjera sportskoga suda ili drugoga nadležnog suda se ne uzimaju u obzir. U slučaju kršenja sportskih pravila, tvrtka pridržava pravo blokirati dobitke i zadržati isplatu.

Iznimka: Sve oklade na konačan rezultat događaja/turnira se isplaćuju na službeni rezultat koji je objavilo nadležno tijelo određenog sporta/lige/događaja, obično odmah nakon završetka događaja. Ako nadležno tijelo promijeni službeni rezultat u roku od 24 sata nakon završetka događaja, tvrtka pridržava pravo korigirati plaćanje u skladu s time (već isplaćeni dobici bit će poništeni i nakon toga će biti isplaćeni u skladu s izmijenjenim rezultatom). Ako događaj/turnir ne bude završen iz bilo kojeg razloga (npr. loše vrijeme, problemi s gužvom itd.), ali nadležno tijelo proglasi službeni rezultat u roku od 24 sata, bit će isplaćene samo oklade na pobjednika događaja/turnira. Ako nadležno tijelo ne objavi rezultat sporta/lige/događaja u roku od 24 sata nakon završetka događaja, sve oklade koje nisu bile okončane u vrijeme prekida smatrat će se nevažećima. To se primjenjuje i na dugoročne oklade. Sve izmjene na ljestvici 24 sata nakon završetka događaja iz bilo kojeg razloga, neće biti uzete u obzir kada bude odlučen rezultat oklade.

B1.6 Pravilo za odgode:

Za sve otkazane ili odgođene događanje klađenja poništit će se sve oklade uplaćene prije zakazanog početka. Sve oklade vrijede za sve susrete koji su odgođeni prije zakazanog početka, a održavaju se istog dana (lokalno vrijeme). Jedine iznimke su susreti koji se održavaju u sklopu turnira s fiksnim datumima npr. Olimpijske igre, Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo, French Open, Wimbledon itd. tada oklade vrijede (ne odnosi se na kvalificirajuće susrete koji nisu tenis, a održavaju se izvan turnira s fiksnim datumima.). Pogledajte pravila pojedinog sporta za važeća pravila. Ako datum početka događaja nije poznat u trenutku kada se nudi oklada, taj će događaj biti označen s „datum treba potvrditi“. Za sve te događaje i tržišta unijet će se točan datum početka čim bude poznat. Oklade na takav događaj vrijede čak i ako se predviđeni datum početka ne podudara sa stvarnim datumom.

B1.7 Kombinirane oklade:

B1.7.1 Ne svi sudionici (starteri):

Ako u višestrukoj okladi starter na kojega je stavljena oklada ne sudjeluje u događaju (osim principa "sve oklade su važeće" (B1.2)) ili ako jedan od odabranih događaja bude odgođen, prekinut ili otkazan ili se ne održi iz drugih razloga, a određeni događaj klađenja se održi u roku od 72 sata, ove oklade se vrednuju "dobivenima" uz koeficijent obračuna 1,00, što znači da još uvijek možete osvojiti kombiniranu okladu, ovisno o drugim rezultatima koje ona uključuje.

B1.7.2 Povezane oklade:

Korisnik ne može kombinirati povezane oklade na istome događaju. Povezane oklade su dvije ili više različitih oklada koje imaju povezane mogućnosti.

Primjer:

 • Oklada 1: "Koja momčad će postići sljedeći pogodak?" uključuje sljedeće rezultate za klađenje:
 • "Momčad A"
 • "Momčad B"
 • "Nema pogotka":
 • Oklada 2: "Kada će biti postignut sljedeći pogodak?" uključuje sljedeće rezultate za klađenje:
 • "Vrijeme X"
 • "Vrijeme Y"
 • "Nema pogotka":
 • Budući da opcija "nema pogotka" ima utjecaj na ove oklade, one se smatraju međusobno povezanima.

Povezane oklade ne moraju uključivati isti rezultat ili se odnositi na istu radnju. Budući da povezanost oklada nije uvijek očita kao u gornjem primjeru, tvrtka pridržava pravo odrediti koje oklade su međusobno povezane. Ako je greškom prihvaćena kombinirana oklada koja uključuje 2 ili više povezanih odabira, tvrtka pridržava pravo proglasiti tu okladu nevažećom (vidi pravilo A3.2 Neispravne/nevažeće oklade).

B1.8 Poredak ex-aequo i neriješeni rezultat (dead heat):

Poredak ex-aequo predstavlja situaciju kada više sportaša ili momčadi zauzmu isto mjesto. Ako drugačije nije navedeno, u slučaju poretka ex-aequo ili neriješenog rezultata (dead heat) - a u slučaju da nije ponuđen odgovarajući tip, u tom slučaju primjenjuju se prisilno sljedeći propisi na iznos dobitaka: koeficijenti za dobitne tipove (u europskom, decimalnom obliku) bit će podijeljeni brojem pobjedničkih rezultata i zatim pomnoženi odgovarajućim početnim ulogom. Na računu za klađenje svi ovakvi slučajevi su prikazani u rubrici "Moje oklade" dodatkom "d/h" (mrtva utrka).

Ako nije drugačije navedeno ovo pravilo se primjenjuje za sve slučajeve gdje se dva ili više ponuđena odgovarajuća tipa vrednuju kao dobitni tipovi.

Primjer: Skijaška utrka završi ex-aequo pobjedom sportaša A (koeficijent 4,60) i sportaša B (koeficijent 9,00). Korisnici koji su se u 10 EUR kladili na sportaša A dobivaju 23 EUR (koeficijent x ulog: broj pogođenih tipova = 4,60 x 10 : 2). Korisnici koji su se u 10 EUR kladili na sportaša B dobivaju 45 EUR (9,00 x 10 : 2).

B1.9 Oklade uživo:

B1.9.1 Objašnjenje:

Oklade uživo se nude izričito prije i za vrijeme natjecanja na posebnoj platformi za "klađenje uživo". Koeficijenti se stalno prilagođavaju kako bi odrazili trenutno stanje igre. Kako ne bi došlo do ne prihvaćanja oklade prouzrokovane promjenom koeficijenata, prilikom zaključivanja oklade korisnik može promjene koeficijenata prihvatiti korištenjem opcija "Prihvati svaku promjenu koeficijenata" ili "Prihvati veće koeficijente".

Podrobnije informacije možete pronaći na kladioničkom listiću u sekciji oklade uživo.

B1.9.2 Rezultati:

Za oklade uživo rezultati koji su poznati odmah nakon zaključivanja potraživanja klađenja će biti oni koji se koriste za vrednovanje pobjedničkih rezultata. Kasnije izmjene (npr. rezultati koje je donio žiri nakon igre) nemaju utjecaj na isplatu oklade uživo na ponudu. Oklade uživo se isplaćuju prema statistici tvrtke koja se temelji na stvarnom stanju igre. Ako to nije drugačije navedeno, u klađenju uživo će sve oklade na "ne-sudionike" biti nevažeće.

B1.9.3 Opća pravila:

Na klađenje uživo se primjenjuju "Opća pravila klađenja" (B1) vezana uz vrednovanje igre. Iznimke su posebne oklade koje su odlučene prije stvarnog prekida. One se proglašavaju važećima.

B1.10 Vrijeme igranja:

U svim sportovima u kojima se primjenjuje određeno vrijeme igranja, odlučujući je rezultat nakon regularnog vremena igranja (uključujući ozljedu/dodatno vrijeme). Dodatno vrijeme ili izvođenje jedanaesteraca itd. nemaju utjecaj na isplatu oklada. Iznimke će biti ili objavljene kada se dogode ili su dio posebnih pravila specifičnog sporta.

bwin ne može jamčiti da regularno vrijeme igranja događaja odgovara ‘normalnom’ vremenu igranja za pojedine sportove (npr. za prijateljske utakmice nogometnih klubova). Odstupajuće vrijeme igranja bit će objavljeno, ako postoje informacije o tome, u svakom slučaju sve oklade su važeće.

B1.11 Diskvalifikacije:

Za sve oklade na konačan rezultat događaja/turnira, igrač/starter (sudionik)/momčad koja je diskvalificirana iz bilo kojeg razloga u roku od 24 sata nakon završetka događaja/turnira smatrat će se gubitnikom.

B1.12 Vrste oklada

B1.12.1 Klađenje na neparni ili parni broj:

Ako je rezultat "0", oklade se isplaćuju kao za "parni broj".

B1.12.2 Handicap/Spread (Zaostatak/napredak):

Određeni događaj mora biti završen kako bi oklade bile važeće.

B1.12.3 Ukupno klađenje (sve oklade koje uključuju opcije klađenja "više" i "manje"):

Ako se događaj prekine prije završetka, sve oklade su nevažeće, osim ako je postignut ukupni najviši iznos za klađenje, u kojem slučaju su oklade važeće.

B1.12.4 Head-to-Head (H2H):

 • Pojedini događaj: Ako se jedan ili više sudionika povuku prije početka događaja, sve oklade su nevažeće. Ako je sudionik diskvalificiran ili ne završi događaj iz bilo kojeg razloga, toga sudionika će smatrati "gubitnikom". Ako svi sudionici Head to Head oklade budu diskvalificirani ili ne završe natjecanje, sve oklade su nevažeće. U slučaju da 2 ili više sudionika završe na istom mjestu, primjenjuje se pravilo "mrtve utrke" (B1.7).
 • Turnir: Ovo pravilo se primjenjuje na sve turnire odigrane u nokautu ili sustavu natjecanja u rundama ili kombinaciji. Pobjednik je sudionik koji se najbolje plasira u konačnom poretku na turniru. Ako ne postoji konačan službeni poredak, posljednja uspješno završena utakmica/razina će se smatrati konačnim rezultatom. Ako dva ili više sudionika završe turnir na istom mjestu ili njihova posljednja uspješno završena utakmica/razina bude jednaka, primjenjuje se pravilo mrtve utrke. Ako se jedan ili više sudionika povuku prije početka turnira, sve oklade su nevažeće.

B1.15.5 Klađenje na medalje:

Sve oklade na broj medalja se isplaćuju prema službenoj tablici medalja na kraju dotičnog natjecanja (npr. Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo, …). Sve kasnije izmjene od strane nadležnog tijela ne računaju se u svrhe klađenja.

Momčadske medalje: bilo koja medalja koju je po natjecanju osvojila momčad/nacija računa se kao jedna medalja neovisno o broju članova momčadi.

B1.12.6 Nominirani finalisti:

Finalisti su igrači/momčadi koji/koje su doista u finalu bez obzira kako su dospjeli u finale, uključujući i odluke nadležnih tijela.

B1.12.7 Neki drugi sudionik/polje:

Ukoliko je za neku okladu dostupna opcija "neki drugi sudionik", "polje" ili slično, u tom slučaju ta opcija sadrži sve sudionike osim onih koji su u različitim opcijama klađenja navedeni imenom – neovisno o tome da li su za te sudionike koeficijenti dostupni ili ne.

B1.12.8 Posebne oklade s boljim koeficijentima:

Za sve oklade koje se odnose na rezultate za više od 1 događaja, svaki uključeni događaj mora započeti unutar 72 sata nakon planiranog početka, kako bi oklade bile valjane.

U slučaju da najmanje jedan od uključenih događaja nije započeo pravoremeno ili nije završio i nije službeno proglašen pobjednik, sve ‘posebne oklade s boljim koeficijentima‘ se poništavaju.

Ovo pravilo se ne odnosi na bilo koje oklade koje su uplaćene kao kombinirane oklade.

B1.12.9 Posebne oklade s povratom uloga:

Za sve oklade ponuđene pod ‘Posebne oklade s povratom uloga’ primjenjivat će se sljedeća pravila:

 • Maksimalan ulog: Korisnici mogu uplatiti do 100 EUR (ili ekvivalentan iznos u dotičnog valuti korisnika) za svaku prognozu osim ako je drugačije navedeno.
 • Ako je prikazani uvjet zadovoljen, ulozi gubitnih oklada bit je vraćeni.
 • Ako su oklade premašile maksimalan ulog, samo maksimalan ulog bit će vraćen.
 • Povrat dobitnih oklada bit će prikazan na računu kao ‘stornirano’.
 • ‘Posebne oklade s povratom uloga‘ mogu se uplaćivati samo kao pojedinačne oklade. U slučaju da su ‘posebne oklade s povratom uloga‘ uplaćene u sklopu kombinirane oklade, za tu okladu neće biti povrata.

B2 Posebna pravila

Ovdje se nalaze posebna pravila pojedinih sportova.