Započeo/započela sam misiju, ali želim početi neku drugu. Postoji li takva opcija?

Da. Iako možete imati samo jednu aktivnu misiju, uvijek možete pauzirati svoju trenutnu misiju i započeti drugu. Jednostavno otvorite misiju koju želite pauzirati i kliknite na tipku „Pauziraj“. NAPOMENA: Ako pauzirate misiju koja ima vremenski ograničene ciljeve, oni će se resetirati.