Kako mogu promijeniti postavku jezika?

Za promjenu jezika u poker klijentu morate ponovno instalirati softver i odabrati jezik koji želite.