Kako aktiviram/deaktiviram stupce?

Klikom desne tipke miša na zaglavlje tablice prikazat će se prozor s opcijama za brisanje, uređivanje i sortiranje stupca. Pritisnite tipku 'Ažuriraj' ili kliknite na tipku za zatvaranje 'X' za izlazak.