Na koji način mogu vidjeti i definirati moje postavke za listu čekanja?

Odaberite postavke liste čekanja na vrhu liste čekanja. Možete sami definirati Vaše postavke liste čekanja kako bi sustav pretraživao tip stolova koje preferirate i tada Vas upitao želite li se upisati na listu za te stolove.