Kako mogu namjestiti više otvorenih stolova da su jedan pokraj drugog ili se preklapaju?

Jednostavno je. Svaki stol nudi tu opciju korištenjem tipke na desnoj strani trake s imenom.