Kako mogu namjestiti više otvorenih stolova da su jedan pokraj drugog ili se preklapaju?

Svaki stol u traci s imenom ima tipku za slaganje jedan pokraj drugog ili preklapanje.