Five Card Draw

Pregled

Karte podijeljene svim igračima 5 zatvorenih
+ 0-5 zatvorenih
Zajedničke karte 5
Broj krugova za uloge 2
Limiti Utvrđeni limit
Limit pota
Bez limita
Ulozi na slijepo ili obvezni ulozi Ulozi na slijepo

Poker s jednim izvlačenjem je vjerojatno najstariji oblik pokera. U igri s pet karata i jednim izvlačenjem ne vidite ni jednu kartu protivnika. Jedinu informaciju koju imate o njihovim rukama je ona koju vidite iz njihovih stavljanja uloga i broju karata koje vuku.

Igra

U pokeru s pet karata dobivate pet zatvorenih katara. Možete se riješiti nekih ili svih karata i uzeti odgovarajući broj novih karata. Igrač koji ima najbolju visoku ruku osvaja pot.

Ulozi na slijepo

Poker s pet karata na izvlačenje igra se s ulozima na slijepo. Prije dijeljenja karata prvi igrač lijevo od djelitelja stavljaju mali, a drugi veliki ulog na slijepo kako bi se stvorio početni pot.

Dijeljenje karata

Kada su stavljeni ulozi na slijepo svaki igrač dobiva pet karata.

Uzimanje još jedne ili više karata (draw)

Kada je prvi krug stavljanja uloga završen svaki igrač koji ostaje u igri ima pravo vući od jedne do pet karata ili uopće ne vući (stand pat). Uzimanje još jedne karte počinje s igračem koji je prvi s lijeva djelitelju.

Ako u igri ostane više od jednog igrača nakon drugog kruga stavljanja uloga slijedi pokazivanje. Najbolja visoka ruka osvaja pot.

Savjeti za igru pokera s pet karata (Five Card Draw)

Izaberite ruku koju želite

Općenito savjetujemo da ne stavljate uloge ako u ruci nemate barem visoki par. A ako netko drugi otvori pot da biste pratili trebate uložiti barem taj iznos.

Ne dopustite da ostali "čitaju" vaše namjere

Ako imate par i vučete tri karte, ostali igrači će znati da imate par. Ako uvijek vučete dvije karte kad imate tris, opet će Vas ostali lako "pročitati". To vrijedi i ako uzimate još jednu kartu samo onda kad nemate gotovu ruku.

Mijenjanjem broja karata koje vučete Vašim suparnicima ne preostaje ništa drugo nego da pogađaju.