Omaha Hi/Lo

Pregled

Karte podijeljene svim igračima 4 s licem prema dolje
Zajedničke karte 5
Broj krugova za uloge 4
Limiti Utvrđeni limit
Limit pota
Ulozi na slijepo ili obvezni ulozi Ulozi na slijepo

Igra

Podijeljeni pot

Omaha Hi/Lo se igra isto kao i Omaha, s jednom razlikom: tijekom pokazivanja najbolja ruka osvaja samo polovicu pota, a drugu polovicu osvaja najniža ruka.

Međutim to vrijedi samo ako igrač pokaže dovoljno slabu ruku. Ako ne postoji dovoljno slaba ruka najbolja visoka ruka osvaja cijeli pot.

Uvjeti za slabu ruku

Da bi se ruka mogla okvalificirati kao slaba ne smije sadržavati nijednu kartu veću od 8, niti jedan par niti ništa bolje od toga.

Međutim skale i boje ne isključuju slabu ruku. Stoga se na primjer pik osmica, pik sedmica, pik šestica, pik petica i pik četvorka (8s-7s-6s-5s-4s) kvalificiraju kao niska ruka. Istovremeno oni su i vrlo jaka visoka ruka, skala u boji.)

Sastavljanje visoke i slabe ruke

Kao i u igri Omaha, za sastavljanje poker ruke morate koristiti dvije zatvorene karte s još tri na stolu. Ali možete koristiti bilo koju kombinaciju dviju karata za nisku ili visoku ruke. Jedna ili dvije zajedničke karte mogu se koristiti i za slabu i za visoku ruku ili možete koristiti dvije karte za visoku ruku a ostale dvije karte za slabu ruku, kako želite.

Na primjer ako imate asa, kralja, desetku i dvojku (AKT2) a na stolu su dva asa, sedmica čestica i četvorka (AA764), Vaša najviša ruka je as, kralj + dva asa i sedmica (AK+AA7) (tris), a najniža je as, dvojka + sedmica, šestica i četvorka (A2+764). U obje ruke koristite asa.

As kao početna i završna karta

U igri Omaha Hi/Lo, as je najjača karta ali i najniža. I zato je klasična ruka A2345 (“kolo”) tako jaka. To je najbolja niska ruka ali istovremeno, budući da se radi o skali, i jaka visoka ruka.

Savjeti za igru Omaha Hi/Lo

Osvajanje cijelog pota (scoping)

Uvijek pazite na mogućnost prilike za osvajanje cijelog pota - scoping. Postoje dva načina osvajanja pota. Ili imate najbolju jaku ruku ili najbolju nisku ruku. Želite li osvojiti samo najviši ili najniži dio dobitak je samo polovičan.

Osvajanje četvrtine

Čak i ako imate najbolju moguću nisku ruku nikada ne možete biti sigurni da ćete osvojiti polovicu pota. Uvijek postoji mogućnost da drugi igrač ima istu nisku ruku tako da ćete dijeliti niski dio i osvojiti samo četvrtinu pota. To znači da imate jako slabe šanse za osvajanje dobitka Vašom rukom. Zapravo mogli biste i izgubiti ako osvojite samo četvrtinu pota.

Naravno, visoke ruke ponekad dijele i visoki dio pota. Ali moguće je zadržati visoku ruku ako znate da nijedan igrač nema bolje karte od Vas.