Uvjeti i odredbe za "Džoker oklade"

Uvod

1.1

Ovi uvjeti i odredbe vrijede za nagrade u našoj sportskoj kladionici i proizvodima za klađenje uživo koje se nazivaju "Džoker oklade" i nose takvu oznaku. Uz džoker oklade postoje još dvije vrste nagrada, a to su FreeBet oklade i povećanje koeficijenta.

1.2

Po kladioničkom listiću moguće je upotrijebiti maksimalno jednu nagradu. Kombinacija više nagrada nije moguća.

1.3

Uz ove uvjete i odredbe za džoker oklade, primjenjuju se naši Opći uvjeti poslovanja i Opći uvjeti i odredbe za promocije.

1.4

U slučaju neslaganja ili proturječnosti između ovih uvjeta i odredbi za džoker oklade, Općih uvjeta i odredbi za promocije i naših Općih uvjeta poslovanja, prednost imaju ovi uvjeti i odredbe za džoker oklade, potom slijede Opći uvjeti i odredbe za promocije, a zatim Opći uvjeti poslovanja, ali samo u mjeri potrebnoj za rješavanje neslaganja ili proturječnosti.

Džoker oklada

2.1

Ako u ponudi postoji "Džoker oklada", imate pravo na "zaštitu" oklade i dobit ćete 100 % povrat svog uloga ako je Vaša oklada vrednovana kao izgubljena.

2.2

Džoker oklade mogu podlijegati ograničenjima: na primjer, mogu biti valjane samo za određene sportove ili se mogu uplaćivati samo na određenim uređajima. U tim ćete slučajevima biti obaviješteni o ograničenjima u pregledu dotične nagrade.

2.3

Ako je tipove Vašeg kladioničkog listića moguće zaštititi džoker okladom, relevantna džoker oklada automatski će biti prikazana na kladioničkom listiću. Tada možete zaštititi svoj tip džoker okladom ili okladu spremiti za kasnije.

2.4

Dostupne džoker oklade bit će prikazane iznad kladioničkog listića (desktop) ili izravno na Vašem računu (mobilni uređaj). Nagradama možete pristupiti putem bannera na kojem će biti prikazane sve dostupne nagrade.

2.5

Ako nije drugačije navedeno, džoker oklade dostupne su samo igračima za pravi novac. Morate izvršiti početnu uplatu od najmanje 10 EUR na svoj račun kako biste upotrijebili džoker okladu.

2.6

Ako je džoker oklada vrednovana kao "izgubljena", zaštićeni ulog bit će dodan na Vaš račun kao FreeBet i može podlijegati određenim uvjetima. Dobitke od FreeBet oklada mogu upotrebljavati samo igrači za pravi novac za uplatu daljnjih oklada. Novi korisnik može samo isplatiti potencijalni dobitak od FreeBet oklade ili ga upotrijebiti za druge oklade nakon što dosegne status igrača za pravi novac i izvrši uplatu i uplati okladu za pravi novac.

2.7

Ako je oklada uplaćena uz džoker okladu vrednovana kao "otkazana", džoker oklada prestaje vrijediti i ne može se upotrijebiti ponovno za drugu okladu. Isto se odnosi na okladu koja je uplaćena uz džoker okladu i isplaćena ili promijenjena upotrebom značajki "Cash Out", "Auto Cash Out" ili "Uredi moju okladu".

2.8

Ako je džoker oklada vrednovana kao mrtva utrka i relevantni koeficijent mrtve utrke padne ispod 1,00, džoker oklada prestaje vrijediti.

2.9

Džoker oklada može biti ograničena na (1) pojedinačnu ili jednu (1) kombiniranu okladu. Džoker oklada ne može se upotrijebiti za više kombiniranih oklada. Višestruke pojedinačne oklade, sistem oklade i bankar oklade isključene su iz džoker oklada.

2.10

Ako je džoker oklada u ponudi, može se upotrijebiti samo jednom i samo unutar razdoblja prikazanog na zaslonu. Ako razdoblje valjanosti istekne bez da džoker okladu iskoristite, džoker oklada postaje nevažeća.

2.11

Džoker oklada može se upotrijebiti samo u našim proizvodima sportska kladionica i klađenje uživo. Svi ostali proizvodi su isključeni.

2.12

Ako se posebni uvjeti, primjerice minimalni koeficijenti, ograničenja za kombinirane oklade itd., primjenjuju na specifične opcije klađenja ili promocije, ta se ograničenja također primjenjuju na džoker oklade.

2.13

Tvrtka ne može jamčiti dostupnost džoker oklada na svim uređajima i u svim preglednicima.

2.14

Oklade uplaćene uz "Džoker oklade" NEĆE SE računati za promotivne kampanje.

2.15

Oklade uplaćene uz Džoker oklade" NEĆE SE računati za uvjete ulaganja bonusa.