Što je kombinirana oklada?

<p>Ako se želite kladiti na dva ili više rezultata (npr. na dvije različite nogometne utakmice), one će u kladioničkom listiću biti prikazane u obliku kombinirane oklade. Sama kombinirana oklada može se sastojati od 2 do 12 tipova, a svi tipovi se međusobno kombiniraju. Da biste stekli pravo na dobitak svi tipovi moraju biti točni.</p> <p>Ukupni koeficijent se dobiva umnoškom koeficijenata svih individualnih tipova, na primjer, ako uložite <var contenteditable="true" class="phDic" type="dic">D9E6AED1-A276-4681-A62C-EE4B2E0FF308/ExampleStakeAmount</var> s koeficijentom od 1,50, 2,00 i 1,80 x Vaš mogući dobitak je<var contenteditable="true" class="phDic" type="dic">63F630E6-1209-4565-854E-093D241D7181/ExampleStakeWinningMultiBet</var> jer 1,50 x 2,00 x 1,80 x <var contenteditable="true" class="phDic" type="dic"></var><var contenteditable="true" class="phDic" type="dic">D9E6AED1-A276-4681-A62C-EE4B2E0FF308/ExampleStakeAmount</var> iznosi <var contenteditable="true" class="phDic" type="dic">63F630E6-1209-4565-854E-093D241D7181/ExampleStakeWinningMultiBet</var>.<br /> <br /> <br /> </p>