Dodaj/Ukloni favorite

Za dodavanje favorita na Vaš osobni popis, kliknite na ikonu  koja se prikaže uz naziv događaja ili lige. Ikona  koju ste kliknuli poprima žutu boju i prikaže se poruka (tj. “Uspješno dodano u favorite”). Poruka također uključuje broj favorita na Vašem popisu.

Za uklanjanje favorita s Vašeg popisa, kliknite na istaknutu žutu ikonu  . Alternativno, popisu favorita možete pristupiti (putem glavne sportske navigacijske trake) i obrisati unos ili klikom na ili prelaskom prstom preko zaslona s desna na lijevo. Za brisanje potrebna je Vaša potvrda klikom na tipku “Obriši”.

Napomena: kako biste dodali ili uklonili unos s Vašeg popisa, prvo se morate prijaviti.