Kompletan popis današnjih događaja

Filter "Danas" sadrži sve sportske događaje koji će se održati s današnjim datumom/danom. Za pristup kompletnom popisu svih sportskih događaja dana:

  1. Kliknite na “Danas” u rubrici “Brzi linkovi” na stranici predvorja.
  2. Odaberite sport (npr. nogomet) s popisa koji se prikaže.
  3. Odaberite državu (npr. Španjolska) kako biste vidjeli sve događaje koji se održavaju danas.

Napomena: ako je dostupno manje od 10 događaja uživo za sve sportove nakon klika na “Danas”, bit ćete preusmjereni izravno na stranicu sa svim događajima koji se održavaju tog dana.