Stavio sam ulog na jednu igru, kojoj je pomaknut termin. Što se događa s mojom okladom?

Ako se neki događaj iz bilo kojeg razloga ne održava u predviđeno vrijeme ili se završava bez službenog bodovanja i ne počinje ponovo u roku od 72 sata, ulozi se vraćaju, odnosno knjiže u korist Vašeg računa. Ako ste za tu igru odigrali zbirnu ili sistemsku okladu, tip se vrednuje s kvotom 1,00.