Što je sistem Super Heinz?

U sistemu Super Heinz dajete sedam tipova od kojih se sastavlja 120 oklada. 21 dvostruka kombinacija, 35 trostrukih kombinacija, 35 četverostrukih kombinacija, 21 peterostruka kombinacija, 7 šesterostrukih kombinacija i jedna sedmostruka kombinacija. Za dobitak morate imati najmanje dva točna tipa - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.