Što je sistem 2/8 (28 oklada)?

U sistemu 2/8 dajete 8 tipova, od kojih se sastavlja 28 dvostrukih kombinacija. Najmanje dva tipa moraju biti točna da biste osvojili dobitak - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.