Što je sistem 2/4 (6 oklada)?

U sistemu 2/4 dajete četiri tipa od kojih se sastavlja 6 dvostrukih kombinacija. Za dobitak morate imati najmanje dva točna tipa - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.