Što je sistem 2/6 (15 oklada)?

U sistemu 2/6 dajete šest tipova od kojih se sastavlja 15 dvostrukih kombinacija. Za dobitak morate imate najmanje dva točna tipa - točan iznos dobitka ovisi o broju točnih prognoza.