Warunki korzystania z opcji Cash Out

Warunki korzystania z opcji "Cash Out"

W przypadku niektórych zakładów może być dostępna opcja "Cash Out": Użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji przyjęcia rozliczenia zakładów, które postawił przed określeniem wyniku tych zakładów. Kwota "Cash Out" jest obliczana w oparciu o obecny kurs i może ulec zmianie podczas realizowania wypłaty. Jeśli opcja "Cash Out" będzie dostępna dla zakładu, to odpowiedni symbol zostanie pokazany na kuponie zakładów - na stronie "Moje zakłady" w zakładach na żywo lub w zakładce "Cash Out" w klasycznych zakładach sportowych.

  • Opcja "Cash Out" dostępna jest jedynie w zakładach pojedynczych i zakładach kombi. Opcja "Cash Out" nie jest dostępna w zakładach systemowych.
  • Jeśli do postawienia zakładu wykorzystany został bonus, zakład z wykorzystaną opcją "Cash Out” nie będzie zaliczany na rzecz spełnienia warunków wydania/wypłaty tego bonusu.
  • Jeśli zakład zostanie zamrożony bezpośrednio po wybraniu opcji "Cash Out", lecz przed jej realizacją, wypłata "Cash Out" zostanie zablokowana.
  • Jeśli wysokość wypłaty "Cash Out" ulegnie zmianie bezpośrednio po wybraniu opcji "Cash Out", lecz przed jej realizacją, wypłata "Cash Out" zostanie zablokowana, o ile użytkownik nie zaznaczył w ustawieniach, że akceptuje wszystkie wysokości wypłat.
  • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zawieszenia dostępności opcji "Cash Out".
  • Nie gwarantujemy dostępności opcji "Cash Out" przez cały czas we wszystkich wydarzeniach oraz rodzajach zakładów, nawet jeśli była ona dostępna w tego typu wydarzeniach lub zakładach w przeszłości.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opcja "Cash Out" nie będzie dostępna ze względów technicznych lub innych przyczyn. Zalecamy, aby nie wnosić zakładów, wychodząc z założenia, że opcja "Cash Out" będzie dostępna dla tego zakładu.
  • Jeśli wypłata "Cash Out" zostanie zaakceptowana przez nas w momencie, w którym wynik wydarzenia sportowego zostanie już określony, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wypłaty "Cash Out". Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania transakcji i odzyskania wypłaconych kwot w przypadku podejrzeń o nadużycie opcji "Cash Out".
  • Opcja "Cash Out" jest niedostępna dla zakładów, wniesionych przy użyciu FreeBetów.