Warunki korzystania z FreeBetów

Wstęp

1.1

Niniejsze warunki korzystania dotyczą ofert promocyjnych w naszej sekcji Zakładów sportowych oraz Zakładów na żywo, określanych jako "FreeBet".

1.2

Obok niniejszych Warunków korzystania z zakładów FreeBet, obowiązują także nasze Ogólne Warunki Handlowe oraz nasze Standardowe Warunki Udziału w Promocjach.

1.3

W przypadku sprzeczności lub niejasności między niniejszymi warunkami korzystania z FreeBetów oraz naszymi Standardowymi Warunkami Udziału w Promocjach i naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, obowiązują postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z FreeBetów, następnie naszych Standardowych Warunków Udziału w Promocjach, a następnie naszych Ogólnych Warunków Handlowych, lecz jedynie w zakresie koniecznym do wyjaśnienia sprzeczności lub niejasności.

FreeBet

2.1

Zgodnie z naszą ofertą, kupon FreeBet uprawnia użytkownika do wniesienia zakładu bez pobierania stawki z jego konta. Kwota zakładu, która zostanie wykorzystana do kalkulacji wygranej ("Wartość kuponu FreeBet") zostanie wyświetlona jako jego "Stawka".

2.2

W przypadku FreeBetów mogą obowiązywać ograniczenia - mogą być ważne np. tylko na wybrane dyscypliny, ligi lub mogą być wnoszone tylko na określonych urządzeniach. W tych przypadkach, ograniczenia zostaną wyświetlone na stronie informacji o FreeBetach.

2.3

Jeśli dodane do kuponu zakłady będą mogły zostać wniesione przy użyciu FreeBetu, , to odpowiedni FreeBet zostanie automatycznie zaproponowany. Możesz wnieść zakład jako FreeBet lub wykorzystać darmowy kupon w późniejszym czasie.

2.4

Dostępne FreeBety wyświetlane są na stronie nad kuponem zakładów. Po kliknięciu w to pole otwarta zostanie karta z informacjami o wszystkich dostępnych FreeBetach.

2.5

O ile nie zostanie postanowione inaczej, to kupony FreeBets dostępne są jedynie dla użytkowników, którzy grają na prawdziwe pieniądze. Użytkownicy muszą wpłacić przynajmniej 10 EUR na swoje konto, aby móc wykorzystać kupon FreeBet.

2.6

Jeśli zakład FreeBet zostanie rozliczony jako "wygrany", użytkownik otrzyma wygraną, czyli kwotę zakładu FreeBet, pomnożoną przez kurs zakładu i pomniejszoną o wysokość kuponu FreeBet.

2.7

Jeśli zakład, wniesiony przy użyciu FreeBetu, zostanie rozliczony jako "anulowany", kupon FreeBet zostanie uznany za "nieważny".

2.8

Jeśli zakład zostanie rozliczony jako remis/ex equo, a kurs na ten wynik wyniesie <1,00, z konta użytkownika nie zostaną pobrane środki.

2.9

Zakład FreeBet może zostać wniesiony na dowolny zakład pojedynczy lub zakład kombi. Kupon FreeBet nie może zostać jednak podzielony na kilka zakładów. Kod FreeBet nie może także zostać wykorzystany na kilka zakładów pojedynczych, zakłady systemowe oraz pewniaki.

2.10

Zgodnie z naszą ofertą, kupon FreeBet może zostać wykorzystany jedynie raz w określonym i podanym na ekranie czasie. Po upływie tego czasu, kupon FreeBet, nawet jeśli nie zostanie wykorzystany, straci swoją ważność.

2.11

Kupon FreeBet może zostać wykorzystany jedynie w zakładach sportowych lub zakładach na żywo. Wszystkie inne produkty są wykluczone.

2.12

Jeśli w przypadku danego zakładu obowiązują zasady specjalne, dotyczące np. minimalnego kursu, ograniczeń zakładów kombi itd., obowiązują one także w przypadku kuponów FreeBet.

2.13

W przypadku, gdy limit stawek danego gracza jest niższy, niż kwota FreeBetu, FreeBet przepadnie.

2.1.4

Spółka nie gwarantuje dostępności FreeBetów na wszystkich urządzeniach i we wszystkich przeglądarkach.