Informacje o ochronie prywatności klienta - bwin.com

Kim jesteśmy

LC International Limited, ElectraWorks Europe Limited i ElectraWorks Limited są członkami grupy Entain Group, a niniejsze informacje wyjaśniają, do czego będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

Terytorium

Administrator

Szczegóły

Wielka Brytania

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

Terytoria UE, w tym Austria, Finlandia i Malta.

ElectraWorks Europe Limited

Entain, Unit 6, 120, ST Business Centre, Triq ix-Xatt, Gzira, GZR 1027

Wszystkie inne kraje

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA


Jeśli używamy terminu „my” lub „nas”, obejmują one podmiot i marki (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) oraz inne firmy w ramach grupy Entain Group .

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo tych informacji. Stosujemy rygorystyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych, w tym procedury bezpieczeństwa, które są regularnie testowane i analizowane. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy lub chronimy Twoje dane osobowe lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakiegokolwiek aspektu tych zasad, skorzystaj z danych na dole tego oświadczenia.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać w połączeniu z informacjami o plikach cookie, wszelkimi uwagami lub warunkami znajdującymi się w punktach bukmacherskich oraz warunkami użytkowania / warunkami korzystania z naszej witryny.

Informacje, które o Tobie zbieramy

Będziemy zbierać dane osobowe o Tobie z następujących źródeł i w następujących sytuacjach:

 • Kiedy rejestrujesz konto w naszym serwisie
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nasze serwisy społecznościowe
 • Poprzez ankiety, które wypełniasz
 • Kiedy komunikujesz się z nami (przez e-mail, pocztę, telefon, w punkcie bukmacherskim lub za pośrednictwem czatu lub mediów społecznościowych)
 • Kiedy podejmiemy analizę Twojej interakcji z nami
 • Od innych spółek naszej grupy z przyczyn wewnętrznych, głównie w celach biznesowych i operacyjnych
 • Z publicznych źródeł informacji, takich jak rejestry publiczne lub wpisy w mediach społecznościowych
 • Z plików cookie i urządzeń śledzących na Twoich urządzeniach, na których użycie zezwolono.
 • Z baz danych stron trzecich w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
 • Od innych usługodawców i sprzedawców internetowych, np. od serwisów finansowych / wspólnej płynności lub z list użytkowników, legalnie kupionych od strony trzeciej.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Typowe dane osobowe

Więcej informacji

Podstawa prawna

Dostarczanie produktów lub usług

 • Twoje imię i nazwisko, adres domowy lub adres e-mail, numer telefonu lub tożsamość online lub inne dane kontaktowe, które nam przekazujesz.
 • Twoja data urodzenia, płeć
 • Dane logowania
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach

Aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami i dostarczyć Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz, w tym informacje o zmianach w naszej witrynie internetowej, usługach lub naszych warunkach i zasadach.

 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązania prawne

 

Obsługa klienta jest ważna

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza
 • Dane kontaktowe
 • Notatki dot. konta, komunikacja, nagrania rozmów 
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja

Aby zapewnić Ci obsługę klienta, odpowiedzieć na Twoje pytania lub zająć się skargami lub wątpliwościami.

 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes w zadowoleniu graczy, ochrona naszej firmy i naszych klientów w związku z odpowiedzialnym hazardem

Spełnienie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

 • Imię i nazwisko, identyfikator online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności
 • Obrazy online gry i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja

 

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, które obejmują (między innymi) ustawę o hazardzie i obowiązki w zakresie odpowiedzialnego hazardu, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie oszustwom i przepisy antyterrorystyczne. Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie i obrazów w grze online

 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w ochronie naszej działalności, pracowników i klientów

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja wieku i odpowiedzialny hazard

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, identyfikator gracza, dane kontaktowe, data urodzenia i płeć
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta, nagrania rozmów
 • Informacje o samopoczuciu klienta
 • Kontrole możliwości finansowych, które mogą obejmować uzyskanie danych z innych źródeł, takich jak informacje z domeny publicznej lub historia kredytowa
 • Obrazy i selfie

Aby spełnić nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego hazardu (takie jak rejestrowanie osób, które dokonały samowykluczenia i jeśli uważamy, że klient ma problem z hazardem).  
Aby sprawdzić lub potwierdzić tożsamość, wiek i chronić informacje klienta
Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie

 • Zgoda
 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym

 

Przeprowadzanie konkursów, promocji i ankiet

 • Imię i nazwisko lub tożsamość online
 • Dane kontaktowe, adres domowy, e-mail lub numer telefonu
 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta

Aby zapraszać Cię do udziału w konkursach, otrzymywać uwagi na temat Twoich doświadczeń, oferować promocje lub informować Cię o produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować.
Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które wyświetlamy Tobie i innym, oraz aby dostarczać Ci odpowiednie reklamy.  
Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych w dowolnym momencie.  

 • Zgoda
 • Uzasadnione interesy dot. zrozumienia poglądów naszych klientów i promowania większej interakcji z naszymi klientami

Styl życia, obraz demograficzny i profilowanie

 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta
 • Zainteresowania i nawyki

W celu zbudowania Twojego profilu, obrazu preferencji i nawyków, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i sposób gry. 

 • Zobowiązanie prawne
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy

Doskonalenie naszych usług i upewnianie się, że nasze systemy są bezpieczne i aktualne

 • ID użytkownika
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry,
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Jak korzystasz z aplikacji mobilnych i stron internetowych

 

Aby mieć pewność, że treść z witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera, aby obsługiwać i doskonalić nasze produkty i usługi, optymalizować procesy biznesowe, zapewniać integralność naszych systemów i zarządzać naszą infrastrukturą informatyczną, podejmować się kontroli jakości, sprawnie zarządzać naszym personelem, analizować wydajność stron internetowych lub promocji i dostarczać treści, które są dla Ciebie istotne

Uzasadnione interesy w celu zapewnienia odpowiedniej, działającej i wydajnej interakcji z klientami

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw,
Zapobieganie stratom
Ochrona personelu i klientów

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności 
 • Obrazy online gry i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta

Lista aktywnych aplikacji i procesów podczas korzystania z naszej witryny, w tym dostęp do plików i folderów programów związanych z witryną Aby wykrywać lub zapobiegać przestępstwom, oszustwom, kradzieżom lub stratom naszej firmy i naszych klientów oraz zapobiegać stosowaniu nieuczciwych praktyk w naszych witrynach internetowych lub potencjalnemu naruszeniu naszych Ogólnych Warunków i obowiązującego prawa.
Aby chronić nasz personel i inne osoby przed krzywdą lub stratą.
Może to obejmować monitorowanie aktywności online, elektronicznych metod identyfikacji użytkownika, np. poprzez użycie plików cookie, transakcji online i płatności.

 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w celu ochrony naszych klientów, biznesu i pracowników.

Sprzedaż, przejęcie i prawa do biznesu 

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności 
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta

W celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa

Uzasadnione interesy w celu ochrony naszej działalności

Komu udostępniamy Twoje dane

Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe innym organizacjom, aby upewnić się, że wywiązujemy się z naszych zobowiązań prawnych lub w celu otrzymania wsparcia w spełnieniu Twoich potrzeb lub naszych zobowiązań umownych. Możemy również udostępniać informacje innym organizacjom, jeśli uważamy, że leży to w interesie publicznym, w uzasadnionym interesie naszym lub tych stron. Te strony to zazwyczaj:

 • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, gdzie informacje są udostępniane w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą;
 • nasze podmioty stowarzyszone i wybrane strony trzecie, w przypadku gdy wyraźnie zrezygnowałeś z otrzymywania materiałów marketingowych od nas / stron trzecich, zostałeś zablokowany lub dokonałeś samowykluczenia; wówczas możemy udostępniać listy blokujące naszym podmiotom stowarzyszonym i wybranym stronom trzecim, aby nie wysyłano Ci niechcianych materiałów marketingowych;
 • członkowie Grupy Entain oraz zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w dowolnym z celów określonych w powyższej tabeli; zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w zakresie, w jakim pomagają oni Grupie Entain w wypełnianiu jej obowiązków prawnych/regulacyjnych, np. dostawcom usług w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom, weryfikacji itp.;
 • wybrane podmioty zewnętrzne, gdzie informacje są udostępniane, aby mogły one kontaktować się z Tobą w sprawie szczegółów świadczonych przez nie usług, w przypadku gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych w tych celach;
 • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny oraz innych wybranych stron trzecich;
 • inne organizacje zewnętrzne, które pytają o, zachęcają do lub zestawiają uwagi i wszelkie opinie online na temat Twoich doświadczeń w naszym serwisie, aby pomóc nam ulepszyć i zoptymalizować nasze usługi.  
 • Banki, firmy obsługujące karty kredytowe, organy zarządzające sportem i odpowiednie agencje, które mogą udostępniać informacje stronom trzecim w celu prowadzenia dochodzeń i ochrony przed nieletnimi, oszustwami, przestępstwami lub podejrzanymi działaniami, a także w celu sprawdzenia bezpiecznego hazardu i możliwości finansowych (lub innych działań, do których prowadzenia i ochrony jesteśmy zobowiązani na mocy prawa, przepisów lub wytycznych) lub jeśli mamy powody przypuszczać, że podjąłeś takie działania; np:

 • KSV1870 Information GmbH Wagenseilgasse 7, 1120 Wiedeń, Austria

  Dostawca scoringu kredytowego wykorzystywany wyłącznie dla klientów z Austrii i działający jako oddzielny administrator danych. KSV1870 Informacja o ochronie prywatności


 • nasze organy regulacyjne, organy ścigania lub organy ds. zapobiegania oszustwom, a także nasi radcy prawni, sądy, właściwe niezależne służby orzekające, organy zarządzające sportem i inne upoważnione organy, w tym organizacje pokerowe, gdzie informacje są udostępniane w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie rzeczywistej lub podejrzewanej działalności przestępczej, utrzymywania standardów zachowania w sporcie, pokerze, grach lub innych kwestiach regulacyjnych lub prawnych.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym członkom Grupy Entain w celach marketingowych. Nie będziemy jednak udostępniać ich innym organizacjom zewnętrznym, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w tych celach.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • w przypadku, gdy rozważamy sprzedaż lub kupno jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej firmy lub aktywów;
 • w przypadku niewypłacalności (np. bankructwa lub likwidacji) Entain Group plc lub administratora danych lub któregokolwiek z podmiotów należących do grupy;
 • jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe naszych klientów będą jednym z przekazanych aktywów;
 • w celu egzekwowania lub stosowania warunków korzystania z naszej strony internetowej;
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób.  Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z innymi operatorami gier hazardowych oraz lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i klientów, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;
 • jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w celu wykrywania oszustw i przestępstw lub zapobiegania im;
 • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, kiedy po raz pierwszy zostajesz klientem i sprawdzamy Twoją tożsamość lub sprawdzamy stan Twoich finansów zgodnie z naszymi Warunkami Licencji, udostępniamy informacje agencji informacji kredytowej, co pozostawia „miękki” ślad w Twojej kartotece informacji kredytowej. Więcej informacji o tym, jak ta agencja przechowuje i wykorzystuje Twoje dane, można znaleźć tutaj: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice; i
 • Jeśli dokonałeś samowykluczenia z hazardu, możemy udostępnić te informacje naszym organom regulacyjnym lub innym firmom z naszej branży, które naszym zdaniem powinny wspierać Twoje wykluczenie.

Spełnianie naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego hazardu

 • W Entain bardzo poważnie traktujemy kwestię odpowiedzialnego hazardu. Możemy udostępniać Twoje informacje innym naszym markom w Grupie Entain oraz, w razie potrzeby, innym organizacjom w celu spełnienia naszych zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego hazardu.
 • Mamy obowiązek jak najwcześniej zidentyfikować osoby zagrożone grą hazardową i pomóc im zaprzestać hazardu poprzez nałożenie pewnych limitów na konta; mogą one obejmować limity wpłat, limity dot. produktów, ograniczenie możliwości gry na określonych platformach, określonych godzinach, czy w danych okresach. Aby spełnić te zobowiązania, analizujemy transakcje klientów i oceniamy ich zachowanie lub status finansowy w ramach naszych produktów i marek, co może prowadzić do podejmowania przez nas decyzji dotyczących Twojego konta lub kont. Zapoznaj się z sekcją Przystępności cenowej na naszej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji.
 • Nieustannie poszukujemy również innowacyjnych sposobów wychwytywania graczy, którzy mogą napotkać trudności i cyfrowego identyfikowania ich. Oznacza to, że możemy korzystać z systemów, które identyfikują klientów (takich jak pliki cookie na urządzeniach gracza lub obrazy przesyłane przez niego), a wewnętrznie opracowaliśmy systemy w celu zrozumienia Twojej gry i lepszego informowania o wszelkich zagrożeniach związanych z aktywnością w grach. Możemy również udostępniać lub otrzymywać dane graczy od innych organizacji, które pomagają ocenić ryzyko lub przystępność cenową poprzez sprawdzenie, w jaki sposób możesz wchodzić w interakcje z innymi operatorami gier hazardowych, lub bezpośrednio pomagają osobom.

Zapewniamy, że we wszystkich tych przypadkach traktujemy nasze zobowiązania bardzo poważnie, pomagając klientom w odpowiedzialnym uprawianiu hazardu i chroniąc ich dane osobowe. Zawsze upewniamy się, że stosujemy najbardziej odpowiednie środki i kontrole w celu ochrony Twoich danych.  

Jeśli jesteś klientem w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej, dotyczy Cię inicjatywa “pełnych informacji o kliencie w jednym widoku”.

„Pełne informacje o kliencie w jednym widoku’

„Pełne informacje o kliencie w jednym widoku” (wersja testowa 1) to projekt mający na celu zapewnienie ochrony osób, które przejawiają zachowania wysokiego ryzyka, przed szkodliwym wpływem hazardu na ich zdrowie. Aby to osiągnąć, uczestniczący operatorzy oferujący produkty hazardowe w internecie podejmują działania mające na celu identyfikację klientów, którzy ich zdaniem nie powinni uprawiać hazardu, oraz udostępniają kluczowe informacje o klientach systemowi GamProtect. Operatorzy uczestniczący w projekcie wykorzystują GamProtect do zidentyfikowania, czy ten sam klient ma u nich konto, a następnie zamykają jego konto, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo szkody.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób operatorzy uczestniczący w projekcie testowym „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku” wykorzystują Twoje dane osobowe. Należy pamiętać, że od 8 lutego 2023 r. przez okres około 12 tygodni operatorzy uczestniczący w projekcie będą udostępniać dane osobowe klientów, ale nie będą podejmować żadnych działań w oparciu o te dane. Dzięki temu uczestniczący operatorzy mogą ocenić skuteczność tego rozwiązania technicznego. Aby dowiedzieć się, którzy operatorzy biorą udział w projekcie testowym „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku”, przejdź do sekcji uczestniczących operatorów w tym oświadczeniu.

W procesie bierze udział 3 kluczowych graczy:

 1. “Operator zamykający”: jest to operator uczestniczący, który zamyka konto użytkownika i może być nim każdy z operatorów uczestniczących.
 2. “GamProtect”: to system umożliwiający bezpieczną wymianę danych między wszystkimi operatorami w sposób zapewniający prywatność. Będą oni codziennie otrzymywać dane o klientach od uczestniczących operatorów.
 3. “Operatorzy odbierający”: są to operatorzy uczestniczący, którzy otrzymują dopasowanie z danych udostępnionych GamProtect przez Operatora zamykającego oraz z własnej bazy danych klientów Operatora odbierającego. Jeśli Operator odbierający i zamykający mają tego samego klienta, podejmą podobne działania, aby chronić wspólnego klienta, np. zamkną jego konto.

Operator odbierający nie będzie znał konkretnego powodu, dla którego Operator zamykający udostępnił mu dane za pośrednictwem GamProtect. Jeśli Twoje dane osobowe zostały udostępnione w ramach GamProtect i chcesz dowiedzieć się dlaczego, skontaktuj się z Operatorem zamykającym. Otrzymasz e-mail od Operatora zamykającego, w którym poinformuje Cię, że Twoje dane zostaną przekazane GamProtect.

Jak działa testowa wersja inicjatywy „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku”?

Rozpoznanie ryzyka

Uczestniczący operatorzy zidentyfikują gracza jako zagrożonego problemami zdrowotnymi związanymi z hazardem, jeśli gracz wskaże, że:

 • Ma problem z hazardem lub jest od niego uzależniony.
 • Poszukuje zewnętrznego wsparcia lub leczenia w związku z problemami z hazardem.
 • Może wyrządzić krzywdę sobie lub komuś innemu.
 • Nie powinien uprawiać hazardu z powodu choroby.
 • Chce na zawsze skończyć z hazardem z powodu problemów z nim związanych.

Wstępne zamknięcie konta

 • Kiedy operator uczestniczący w programie zidentyfikuje gracza jako zagrożonego problemami zdrowotnymi, zamknie wszystkie konta gracza i wykluczy go ze wszystkich swoich usług hazardowych.
 • Poinformuje również gracza, że zostanie on dodany do programu GamProtect z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem.

 Rejestracja

Uczestniczący operator doda do GamProtect następujące dane rejestracyjne gracza:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Unikalny identyfikator klienta ustalony przez uczestniczących operatorów

 Dopasowywanie  

 • Każdy operator uczestniczący w programie będzie rutynowo porównywał dane wszystkich swoich obecnych graczy z danymi graczy dodanych wcześniej do GamProtect, skanując swoją bazę danych klientów do systemu.
 • Jeśli gracz grający u jednego uczestniczącego operatora został wcześniej dodany do GamProtect przez innego uczestniczącego operatora, GamProtect przekaże uczestniczącemu operatorowi przeprowadzającemu kontrolę GamProtect następujące informacje o graczu (Odpowiedź GamProtect):
  • Status dodany do GamProtect.
  • Kategoria ryzyka związanego ze zdrowotnym problemem hazardowym (patrz sekcja „Identyfikacja ryzyka” powyżej).
  • Nazwa operatora uczestniczącego, który dodał gracza do programu GamProtect.

Dalsze zamknięcia kont

 • Kiedy uczestniczący operator zostanie poinformowany przez GamProtect, że gracz został zidentyfikowany jako zagrożony problemami zdrowotnymi związanymi z hazardem, zamknie wszystkie konta graczy w firmie.

Początkowy okres aktywności

 • Gracz pozostanie w GamProtect i będzie podlegał procesowi dopasowywania początkowo przez okres [pięciu lat] od daty pierwszego dodania go przez uczestniczącego operatora. Jest to tzw. okres wstępnie aktywny.
 • Podczas aktywnego okresu wszyscy uczestniczący operatorzy wykluczą gracza ze swoich usług hazardowych.
 • Gracz nie może usunąć się z GamProtect podczas okresu aktywności.
 • Jeśli jednak gracz uważa, że został dodany do GamProtect w sposób nieprawidłowy, może postępować zgodnie z procedurą odwoławczą GamProtect wyjaśnioną poniżej.

Dalszy okres aktywności

 • Po zakończeniu okresu aktywnego, jeśli gracz nie zostanie usunięty z GamProtect w procesie odwoławczym, gracz pozostanie w GamProtect i będzie podlegał procesowi dopasowania przez kolejny okres aktywny.
 • W okresie dalszej aktywności wszyscy uczestniczący operatorzy będą nadal wykluczać gracza ze swoich usług hazardowych.
 • Gracz może usunąć się z GamProtect w dowolnym momencie podczas dalszego okresu aktywności, kontaktując się z operatorem uczestniczącym, który uniemożliwił mu dostęp do usług hazardowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych.
 • Jeśli jednak gracz nie usunie się z GamProtect, dalszy okres aktywności będzie kontynuowany (i pozostanie wykluczony z usług hazardowych wszystkich uczestniczących operatorów) przez okres 35 lat.

Okres archiwizacji

 • Po zakończeniu okresu aktywności (na życzenie lub po wygaśnięciu) dane graczy będą przechowywane przez okres archiwizacji wynoszący siedem lat.

Ponowna identyfikacja ryzyka

 • Jeśli podczas kolejnego okresu aktywnego lub okresu archiwizacji operator uczestniczący ponownie zidentyfikuje gracza jako zagrożonego problemami zdrowotnymi związanymi z hazardem, operator uczestniczący ponownie doda gracza do GamProtect i okres aktywny rozpocznie się od nowa.

 

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane w ramach inicjatywy „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku”

Dane osobowe

Rodzaje danych

Źródło

Informacje o problemach zdrowotnych związanych z hazardem, które zostały zidentyfikowane przez uczestniczącego operatora.

Dane te są przetwarzane przez operatora uczestniczącego.

 • Informacje dostarczone przez gracza, które wskazują, że:
 •  Ma problem z hazardem lub jest od niego uzależniony.
 • Poszukuje zewnętrznego wsparcia lub leczenia w związku z problemami z hazardem.
 • Może wyrządzić krzywdę sobie lub komuś innemu.
 • Nie powinien uprawiać hazardu z powodu choroby.
 • Chce na zawsze skończyć z hazardem z powodu problemów z nim związanych.

Użytkownik

Dane rejestracyjne

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Unikalny identyfikator klienta ustalony przez uczestniczących operatorów

Użytkownik

Odpowiedź GamProtect

Odpowiedź GamProtect to odpowiedź, w której Operator odbierający potwierdza, że klient został dodany.

 • Status dodany do GamProtect
 • Flaga wskazująca na problem zdrowotny związany z hazardem, którą należy dodać do GamProtect
 • Nazwa Operatora uczestniczącego, który dodał gracza do programu GamProtect

Utworzone przez GamProtect

Korespondencja na potrzeby programu GamProtect

 • Wszelkie dane osobowe podane przez gracza w korespondencji

Użytkownik

Cel & Podstawa prawna tej inicjatywy

Operatorzy uczestniczący w programie będą przetwarzać dane osobowe klientów w celu identyfikacji klientów z problemami zdrowotnymi i hazardowymi, które są wspólne dla wszystkich innych operatorów uczestniczących w programie, oraz w celu ochrony osób szczególnie podatnych na ryzyko przed szkodami związanymi z hazardem u tych samych operatorów. Obejmuje to:

 • Komunikację z klientem w celu zidentyfikowania potencjalnej szkody.
 • Zamknięcie, zawieszenie lub ograniczenie konta klienta.
 • Udostępnianie danych osobowych klientów w ramach GamProtect.
 • Wyszukiwanie klientów, którzy zostali zarejestrowani w GamProtect.
 • Ocenę bieżącej skuteczności rozwiązania GamProtect.

Podstawą prawną opisanego przez nas celu jest uzasadniony interes operatorów uczestniczących w projekcie, jakim jest ochrona klientów przed szkodą. W szczególności:

 • Poprawa interwencji dla osób cierpiących z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem.
 • Udostępnianie informacji o graczach, którzy mają problemy zdrowotne związane z hazardem.
 • Zapewnienie lepszego wglądu w skuteczne sposoby zmniejszania liczby osób w Wielkiej Brytanii, cierpiących z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem.
 • Proporcjonalne podejście do identyfikacji osób w Wielkiej Brytanii, cierpiących z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem, oraz ochrona klientów bez nadmiernego naruszania ich praw i wolności.

Dane osobowe kategorii specjalnej to dane osobowe, które mogą ujawniać dane dotyczące zdrowia i inne wrażliwe informacje o osobie. Ponieważ program ma na celu wykrywanie i zapobieganie problemom zdrowotnym, dane z inicjatywy „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku” są uważane za dane osobowe szczególnej kategorii. ’W przypadku, gdy przetwarzanie danych klientów dotyczy danych szczególnej kategorii, podstawą prawną przetwarzania tych danych przez uczestniczących operatorów jest istotny interes publiczny. Istotny interes publiczny został określony w brytyjskiej ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 roku jako: ochrona dzieci i osób zagrożonych.

Odbiorcy danych

Dane klientów będą udostępniane w systemie GamProtect, którego właścicielem i dostawcą jest firma Tutelar Limited (“TUTELAR”) oraz jej podwykonawcy The Data Shed Limited i Amazon Web Services. Możemy być zmuszeni do udostępniania informacji w ramach GamProtect organom regulacyjnym i organom ścigania na ich żądanie. Uczestniczący operatorzy będą również dzielić się z innymi uczestniczącymi operatorami flagami wskazującymi na problem zdrowotny związany z hazardem, który dotyczy danego klienta. Jeśli operator uczestniczący w programie przestanie istnieć, przekaże on innemu operatorowi uczestniczącemu w programie informacje o powodach, dla których dane klientów zostały udostępnione GamProtect.

Przekażemy dane osobowe gracza do GamProtect, który następnie potwierdzi dopasowanie z danymi innych uczestniczących operatorów. Wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne z odpowiednimi dodatkami, aby chronić dane osobowe podczas ich przekazywania.

 

Zachowanie danych w ramach inicjatywy „Pełne informacje o kliencie w jednym widoku”

Kategorie danych osobowych

Cel przetwarzania

Wstępne wykluczenie, okres przechowywania

Pozostałości wykluczenia

Okres przechowywania

Okres archiwizacji

Łączny okres przechowywania

• Imię

• Nazwisko

• Data urodzenia

• Kod pocztowy

• Adres e-mail

• Numer telefonu

• Unikalny identyfikator klienta ustalony przez uczestniczących operatorów

• Flaga 1B

• Unikalny identyfikator klienta ustalony przez GamProtect

• Czas i data otrzymania wniosku

• Data, w której “znacznik” został ustawiony przez Operatora zamykającego (jest to wymuszone przez definicję API)

• “Marka” odpowiedzialna za ustawienie każdego “znacznika” zgodnie z informacjami przekazanymi przez Operatora zamykającego (jest to wymuszone przez definicję API)

• Szczegóły dotyczące Operatora zamykającego, który dodał Zamkniętego klienta (w tym szczegóły dotyczące uwierzytelnienia systemu oraz adres IP, z którego pochodzi).

• Poprawa interwencji w przypadku osób, które mogą mieć problemy zdrowotne związane z problemami z hazardem.

• Udostępnianie informacji o graczach, którzy mogą mieć problemy zdrowotne związane z hazardem.

• Zapewnienie lepszego wglądu w skuteczne sposoby zmniejszania liczby osób w Wielkiej Brytanii, cierpiących z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem.

• Proporcjonalne podejście do identyfikacji osób w Wielkiej Brytanii, mogących cierpieć z powodu problemów zdrowotnych związanych z hazardem, oraz ochrona klientów bez nadmiernego naruszania ich praw i wolności.

5 lat

35 lata

7 lat

47 lata

Odpowiedź GamProtect

Odpowiedź GamProtect to odpowiedź, jaką Tutelar udziela operatorowi odbierającemu w odniesieniu do danego Klienta.

Jak wyżej

Tutelar będzie przechowywał zapisy udzielonych odpowiedzi w wewnętrznych rejestrach, które będą przechowywane przez 12 miesięcy i archiwizowane przez kolejny okres 5 lat, z zastrzeżeniem możliwości przeglądu.

Operatorzy będą przechowywać odpowiedzi GamProtect zgodnie ze swoimi wewnętrznymi zasadami przechowywania rejestrów.

Korespondencja dotycząca programu GamProtect i związane z nim informacje.

Jak wyżej

’Tutelar i operatorzy będą przechowywać wszelką korespondencję od Klientów zawierającą dane osobowe do końca odpowiedniego okresu archiwizacji.

 

Prawa użytkownika w ramach tej inicjatywy

Proces dochodzenia roszczeń

Jeśli uważasz, że zostałeś(-aś) dodany(-a) do GamProtect w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z operatorem uczestniczącym, który uniemożliwia Ci dostęp do usług hazardowych online, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Operator uczestniczący w projekcie wykona następujące kroki –

 • Jeśli dany operator uczestniczący dodał Cię do GamProtect, rozważy Twoje wątpliwości i zdecyduje, czy usunąć Cię z GamProtect.
 • Jeśli Operator uczestniczący, który uniemożliwia Ci dostęp do usług hazardowych, nie dodał Cię do GamProtect, przekaże Ci dane kontaktowe operatora uczestniczącego, który dodał Twoje dane do GamProtect.
 • Jeśli dany operator uczestniczący dodał cię do GamProtect, rozważy Twoje wątpliwości i zdecyduje, czy usunąć Cię z GamProtect.

Jeśli firma, która dodała Twoje dane, nie uczestniczy już w programie GamProtect, możesz skorzystać z procedury odwoławczej u operatora uczestniczącego w programie, do którego usług hazardowych chcesz się dostać.

Usuwanie z GamProtect

Oprócz procesu odwoławczego, możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie z GamProtect po zakończeniu okresu aktywnego, kontaktując się z operatorem uczestniczącym, który uniemożliwił Ci dostęp do usług hazardowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych. 

Pamiętaj, że nawet po usunięciu Cię z GamProtect, poszczególni operatorzy uczestniczący w programie mogą niezależnie zdecydować o uniemożliwieniu Ci dostępu do ich usług hazardowych.

Prawa do ochrony danych

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby GamProtect –

 • Dostęp do danych osobowych
 • Korekta lub aktualizacja danych osobowych
 • Sprzeciw przeciwko wykorzystaniu danych osobowych
 • Usunięcie danych osobowych
 • Ograniczenie wykorzystania danych osobowych
 • Skarga do Biura Informacji Publicznej

Należy wiedzieć, że prawa te nie są bezwzględne i nie obowiązują w każdej sytuacji. Więcej informacji na temat tych praw znajdziesz na stronie Biura Informacji Publicznej tutaj.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z operatorem uczestniczącym, który uniemożliwił Ci dostęp do usług hazardowych, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz wysłać list lub e-mail na powyższy adres lub skontaktować się z Biurem Informacji Publicznej.

GamProtect nie przewiduje przetwarzania wyłącznie zautomatyzowanych decyzji, które mają skutki prawne lub podobnie znaczące.

Operatorzy uczestniczący w programie GamProtect to:

Operator

Marki

Administrator danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

William Hill

William Hill

William Hill Group (International) Ltd

dataprotection@williamhill.com

Informacje o ochronie danych

Mr. Green

Mr. Green Ltd

dpo@mrgreen.com

Informacje o ochronie danych

Entain

Ladbrokes

Coral

Party Poker, Party Casino

Gala Bingo, Gala Casino

Gala Spins

Foxy Bingo, Foxy Games

Cheeky Bingo

bwin

Gamebookers

Sportingbet

L C International

dataprotection@entaingroup.com

Aby zapoznać się z informacją o ochronie prywatności, kliknij w nazwę marki

Ladbrokes

Coral

Party Poker, Party Casino

Gala Bingo, Gala Casino

Gala Spins

Foxy Bingo, Foxy Games

Cheeky Bingo

bwin

Gamebookers

Sportingbet

Flutter

Paddy Power

Power Leisure Bookmakers Limited

Dataprotection@paddypowerbetfair.com

Informacje o ochronie danych PP

Betfair

Power Leisure Bookmakers Limited

Dataprotection@paddypowerbetfair.com

Informacje o ochronie danych BF

bet365

bet365

Hillside (UK Sports) ENC

data.protection@bet365.com

Polityka prywatności

Zakres

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie wykorzystania danych osobowych przez GamProtect. Więcej informacji o tym, jak operatorzy uczestniczący w programie wykorzystują dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności w ‘sekcji kontaktowej’ powyżej.

Zmiany w niniejszych zasadach

Od czasu do czasu możemy potrzebować aktualizacji tej informacji, w tym – w miarę rozwoju GamProtect wraz z innymi uczestniczącymi operatorami. Jeśli ta informacja ulegnie zmianie, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zwrócić Twoją uwagę na tę zmianę. Poniżej możesz zobaczyć datę ogłoszenia oraz datę ostatniej aktualizacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Rodzaj danych

Typowy czas przechowywania

Informacje

Nagrania rozmów z klientami

3 lata

W każdym przypadku może zostać indywidualnie zastosowany przedłużony okres przechowywania

Dane klienta

5-letni okres przechowywania, który zaczyna się w dniu zamknięcia konta

Będziemy kontynuować przechowywanie danych osobowych dotyczących Twojego konta tylko w zakresie dozwolonym na mocy przepisów o ochronie danych (i) w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych na mocy przepisów dotyczących hazardu lub podatków; oraz (ii) w celu korzystania z lub obrony naszych praw
Jeśli zarejestrujesz się w ramach programu samowykluczenia, podczas gdy może ono trwać krócej, zapis go dotyczący będzie przechowywany dłużej jako część Twojego profilu klienta.

Powyższe okresy przechowywania mogą zostać wydłużone na przykład w przypadku konieczności spełnienia określonego obowiązku regulacyjnego, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstwa, rozpatrzenia roszczenia lub rozstrzygnięcia skargi

Lokalizacje, do których możemy przekazać Twoje dane osobowe

Od czasu do czasu usługodawcy, członkowie Grupy Entain i organizacje, z którymi współpracujemy, mogą znajdować się w krajach poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie mają takich samych standardów ochrony danych osobowych jak Wielka Brytania lub państwa EOG. Zawsze jednak dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić klientom odpowiednią ochronę danych osobowych. Zawieramy również z naszymi usługodawcami zgodne umowy o przetwarzanie, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane według obowiązujących przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas mechanizmów można znaleźć tutaj, ale w przypadku pytań dotyczących przelewów międzynarodowych prosimy o kontakt pod poniższym adresem e-mail: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa, standardów, wytycznych i przepisów dotyczących prywatności oraz promujemy środki bezpieczeństwa, które pozwalają zachować poufność, integralność i dostępność danych osobowych. Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem posiadanych przez nas danych osobowych.

Jako firma posiadamy zabezpieczone zaporą ogniową centra danych, certyfikowane szyfrowane strony internetowe oraz posiadamy certyfikację ISO27001:2013. Podejmujemy również kroki w celu upewnienia się, że nasze spółki zależne, agenci, podmioty stowarzyszone i dostawcy stosują odpowiednie poziomy bezpieczeństwa w całej firmie.

W przypadku, gdy otrzymałeś (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy go nikomu nie udostępniać.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych podczas przesyłania do naszej witryny; każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanym próbom dostępu.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do usprawniania korzystania z naszej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

Komunikacja marketingowa i Twoje preferencje

Kiedy po raz pierwszy zgromadzimy Twoje dane osobowe, poprosimy Cię o poinformowanie nas, w jaki sposób chcesz otrzymywać od nas w przyszłości informacje o naszych innych produktach i usługach. Zwykle odbywa się to przy użyciu pól wyboru na formularzach lub na stronie internetowej. Z wyborów można zrezygnować w dowolnym momencie.

Na czym polega rezygnacja?

Odnosi się ona do kilku metod, dzięki którym osoby fizyczne mogą uniknąć otrzymywania niechcianych informacji o produktach lub usługach. Możliwość ta odnosi się zwykle do kampanii marketingu bezpośredniego, takich jak telemarketing, marketing e-mailowy lub bezpośrednia korespondencja pocztowa.

*Należy wziąć pod uwagę, że rezygnacja nie zapobiegnie wszelkiej istotnej korespondencji z klientem, np. korespondencji dot. zakładu lub konta.

Jak zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej?

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych ofert, promocji, informacji o wydarzeniach i dostosowanych komunikatów opartych na aktywności na Twoim koncie, możesz poprosić o wyłączenie kontaktu:

 • korzystając z opcji “anuluj subskrypcję” dostępnej we wszelkich otrzymywanych komunikatach marketingowych;
 • zmieniając preferencje w ustawieniach konta;
 • kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Jakie informacje są ode mnie wymagane?

Potrzebujemy jak najwięcej z poniższych informacji, aby upewnić się, że nie będziesz otrzymywać dalszej niechcianej korespondencji:

 • Imię i nazwisko
 • Numer konta
 • Jak się z Tobą skontaktowaliśmy, tj. przez e-mail, SMS lub listownie
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail/pocztowy, którego użyliśmy, aby się z Tobą skontaktować
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, z którego nadeszła wiadomość
 • Daty i godziny kontaktu
 • Kopia wysłanej wiadomości (np. zrzut ekranu lub wiadomość e-mail przesłana do naszego zespołu obsługi klienta)

Twoje prawa

Opis prawa

Prawo 1.
Prawo do informacji

Masz prawo do otrzymywania jednoznacznych i zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystywane są Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa.

Prawo 2.
Prawo dostępu

Prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Prawo to nie jest prawem absolutnym i nie może być interpretowane w oderwaniu od innych przepisów RODO. Istnieją pewne ograniczenia legislacyjne, które można zastosować w sytuacjach wymagających zapewnienia dostępu do danych (poufność, prawa innych osób, tajemnica adwokacka, prawo do wprowadzenia przepisów o kontradyktoryjnym ujawnianiu informacji w ramach potencjalnego roszczenia lub obrony).

Prawo 3.
Prawo do sprostowania

Prawo do żądania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat.

Prawo 4.
Prawo do usunięcia danych

Prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat.  To prawo ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład): nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy; lub gdy wycofasz swoją zgodę, w przypadku gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody; lub w przypadku sprzeciwu wobec sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane (zgodnie z Prawem 6. poniżej). Nie jest to prawo nadrzędne i wniosek ten może spotkać się z odmową, jeśli zajdą ku temu ważne powody.

Prawo 5.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Obowiązujące w pewnych okolicznościach prawo do ograniczenia przetwarzania przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.  Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład): kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych; lub gdy masz prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, ale wolisz, aby przetwarzanie zostało ograniczone; lub gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy, ale potrzebujesz ich do celów związanych z roszczeniami prawnymi. 

Prawo 6.
Prawo do przenoszenia danych

Obowiązujące w pewnych okolicznościach prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.  Masz również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji.

Prawo 7.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie takich danych jest niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów, chyba że jesteśmy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych, które zastępują Twoje prawa lub które służą ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Prawo 8.
Prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowaniu, która ma wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo 9.
Prawo do wycofania zgody

Prawo do wycofania zgody, jeśli polegamy na niej w celu wykorzystania Twoich danych osobowych (na przykład w celu dostarczenia Ci informacji marketingowych dotyczących naszych usług lub produktów). 

Prawo 10.
Prawo do złożenia skargi

Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru ochrony danych.

 • Wielka Brytania – Biuro Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/)
 • Terytoria UE – w tym Austria, Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowenia, Malta i Islandia – Komisarz ds. Informacji i Ochrony Danych (https://idpc.org.mt /) lub krajowy organ ochrony danych
 • Reszta świata – Gibraltarski Urząd Regulacyjny (https://www.gra.gi/)

Skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z praw do ochrony danych, takich jak prawo dostępu do swoich informacji lub usunięcia danych, bezpośrednio przez siebie lub przez stronę trzecią w Twoim imieniu, skontaktuj się z privacy@bwin.com

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji lub chcesz poznać swoje prawa, prześlij wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych: dataprotectionofficer@entaingroup.com

Zachęcamy do dzielenia się pytaniami i uwagami odnośnie ochrony prywatności.

* Pamiętaj, że te kanały nie są przeznaczone do zadawania pytań związanych z obsługą klienta.

Zmiany w niniejszych Zasadach dot. prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach dot. prywatności w przyszłości będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, przekazywane przez e-mail. Prosimy zaglądać regularnie na tę stronę, aby śledzić zmiany lub aktualizacje w zasadach dot. prywatności.

Te informacje zostały zaktualizowane Styczeń 2023 r.