Czym są ustawienia standardowe?

To zestaw ustawień domyślnych po instalacji oprogramowania. Możesz powrócić do domyślnych wartości, klikając na ikonce przywracania ustawień.