Jak mogę zmienić rozmiar stolika?

Rozmiar stolika możesz zmienić ręcznie, przeciągając prawy dolny róg okna stolika lub automatycznie, używając polecenia wyświetlania stolików obok siebie, dostępnego w pasku tytułu okna stolika.