„Zabezpieczenie” - regulamin

Wstęp

1.1

Niniejsze Warunki dotyczą nagród dostępnych w ramach naszej oferty sportowej i bukmacherskiej oferty na żywo, zwanych „Zabezpieczeniami” i w ten sposób oznaczanymi. Oprócz Zabezpieczeń istnieją dwa inne rodzaje nagród - FreeBety i Megakursy.

1.2

Można użyć maks. jednej nagrody na kupon zakładów. Nie można łączyć ze sobą kilku nagród.

1.3

Oprócz Warunków Zabezpieczeń, obowiązują Ogólne warunki handlowe oraz Ogólne warunki promocji.

1.4

W przypadku konfliktu lub sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Zabezpieczeń, Ogólnymi warunkami handlowymi i Ogólnymi warunkami promocji, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Zabezpieczeń, następnie Ogólne warunki promocji, a na końcu Ogólne warunki handlowe, jednak tylko w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia konfliktu lub sprzeczności.

Zabezpieczenie

2.1

Jeśli zaoferowane zostanie „Zabezpieczenie”, będziesz mieć prawo do „ochrony” zakładu i otrzymasz zwrot 100% swojej stawki, jeśli Twój zakład zostanie rozliczony jako przegrany.

2.2

Zabezpieczenia mogą podlegać ograniczeniom: na przykład mogą być ważne tylko w przypadku niektórych dyscyplin sportowych lub mogą być stawiane tylko na określonych urządzeniach. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o ograniczeniach w odpowiednim przeglądzie nagrody.

2.3

Jeśli zakład na Twoim kuponie zakładów może być chroniony Zabezpieczeniem, odpowiednie Zabezpieczenie automatycznie wyświetli się na kuponie zakładów. Możesz wtedy skorzystać z opcji ochrony zakładu lub użyć Zabezpieczenia później.

2.4

Dostępne Zabezpieczenia będą się wyświetlać nad kuponem zakładów (na komputerze) lub bezpośrednio na koncie (na urządzeniu mobilnym). Możesz uzyskać dostęp do przeglądu nagród poprzez baner, na którym wyświetlone będą wszystkie z dostępnych nagród.

2.5

Jeśli nie podano inaczej, Zabezpieczenie jest dostępne tylko dla użytkowników grających za prawdziwe pieniądze. Aby skorzystać z Zabezpieczenia, musisz dokonać pierwszej wpłaty na swoje konto w wysokości co najmniej 10 €.

2.6

Jeśli Zabezpieczenie zostanie rozliczone jako „przegrane”, chroniona stawka zostanie przyznana w formie FreeBetu, który może podlegać pewnym warunkom. Wygrane z FreeBetu mogą być wykorzystywane wyłącznie przez „graczy na prawdziwe pieniądze” do stawiania kolejnych zakładów. Nowy klient może wypłacić potencjalne wygrane z wygranego FreeBetu lub wykorzystać wygrane na inne zakłady dopiero po osiągnięciu statusu „gracza na prawdziwe pieniądze”, dokonaniu wpłaty i postawieniu zakładu za prawdziwe pieniądze.

2.7

Jeśli zakład postawiony za pomocą Zabezpieczenia zostanie uznany za „anulowany”, Zabezpieczenie straci swoją ważność i nie będzie można go wykorzystać ponownie w innym zakładzie. To samo dotyczy sytuacji, gdy zakład zawarty za pomocą Zabezpieczenia jest wypłacany lub zmieniany za pomocą funkcji „Wypłata”, „Automatyczna wypłata” lub „Edytuj mój zakład”.

2.8

Jeśli Zabezpieczenie zostanie rozstrzygnięte jako remis (dead heat - d/h), a odpowiednie kursy na remis spadną poniżej 1.00, Zabezpieczenie straci ważność.

2.9

Zabezpieczenie może być ograniczone do jednego (1) zakładu pojedynczego lub jednego (1) zakładu kombinacyjnego. Zabezpieczenie nie może być rozłożone na kilka zakładów. Wielokrotne zakłady pojedyncze, zakłady systemowe i typy bank są wykluczone z opcji Zabezpieczenia.

2.10

Jeśli oferowane jest Zabezpieczenie, można z niego skorzystać tylko raz i tylko w okresie wyświetlanym na ekranie. Jeśli okres ważności wygaśnie i Zabezpieczenie nie zostanie wykorzystane, stanie się nieważne.

2.11

Zabezpieczenie może być wykorzystane tylko w przypadku naszych zakładów sportowych i oferty bukmacherskiej na żywo. Wszystkie inne produkty są wykluczone.

2.12

Jeśli specjalne warunki, takie jak minimalne kursy, ograniczenia dot. zakładów kombinacyjnych itp., mają zastosowanie odnośnie określonych opcji zakładów lub promocji, ograniczenia te będą miały również zastosowanie odnośnie Zabezpieczeń.

2.13

Firma nie może zagwarantować dostępności Zabezpieczeń na wszystkich urządzeniach i we wszystkich przeglądarkach.

2.14

Zakłady wnoszone z Zabezpieczeniem NIE BĘDĄ zaliczane na rzecz kampanii promocyjnych.

2.15

Zakłady wnoszone z Zabezpieczeniem NIE BĘDĄ zaliczane na rzecz warnunków obrotu bonusem.