Jak mogę usunąć zakład/typ z kuponu?

Możesz usunąć zakład z kuponu na trzy sposoby:

  1. Przesuń zakład w lewo (ruch poziomy, od prawej do lewej strony ekranu), aby aktywować przycisk "Usuń". Po pojawieniu się przycisku "Usuń", dotknij go, aby usunąć zakład.
  2. Dotknij . Po pojawieniu się przycisku ''Usuń'', dotknij go, aby usunąć zakład.
  3. Znajdź kurs, przy pomocy którego dodałeś zakład do kuponu i dotknij go, aby usunąć zakład. Liczba zakładów na ikonce kuponu  (w prawym górnym rogu nagłówka) zostanie zmniejszona o jeden.