Po czym mogę stwierdzić, że wniesiony temat został wygrany?

Przejdź do strony "Moje zakłady", dotykając   lub przez manu na stronie konta (dotknij w lewym górnym rogu). Zobaczysz otwarte oraz rozliczone zakłady. Aby zobaczyć, które zakłady zostały wygrane, wybierz zakładkę "Wygrane". Zakłady wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych. Dotknij , jeśli chcesz zobaczyć dodatkowe informacje o zakładzie.

Wygrane z rozliczonych zakładów są automatycznie natychmiast wypłacane na Twoje konto.

Pamiętaj, że w menu "Więcej" możesz wybrać kolejne filtry zakładów. Liczba obok filtrów pokazuje liczbę dostępnych po jego zastosowaniu zakładów. Aby zamknąć stronę, dotknij przycisku.