Jak skorzystać z opcji "Cash Out"?

Opcja "Cash Out" dostępna jest dla zakładów pojedynczych i zakładów kombi przed ich rozliczeniem.

Aby zobaczyć zakłady z dostępną opcją "Cash Out", musisz postąpić następująco:

  • Przejdź do zakładki "Moje Zakłady", dotykając w lewym górnym rogu nagłówka lub przez odpowiedni punkt w menu (lewy górny róg).
  • Wybierz filtr "Cash Out", aby zobaczyć wszystkie zakłady z opcją "Cash Out".
  • Dotknij żółtego przycisku (poniżej zakładu), aby rozpocząć jego wypłatę.
  • Potwierdź wypłatę.
  • Po dokonaniu wypłaty, wyświetlone zostanie potwierdzenie.

Zakłady wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych. Dotknij pola "Szczegóły", aby zobaczyć szczegóły zakładu.

Pamiętaj, że w menu "Więcej" możesz wybrać kolejne filtry zakładów. Liczba obok filtrów pokazuje liczbę dostępnych po jego zastosowaniu zakładów. Aby zamknąć stronę, dotknij przycisku "X".